UWAGA!

Zgodnie z zaleceniami władz Miasta Poznania związanych z profilaktyką koronawirusa  wydarzenie zostaje odwołane!

26 marca 2020 zapraszamy nauczycielki i nauczycieli pracujących z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji na drugie szkolenie w ramach programu „Witaj w Poznaniu”.

Program szkolenia:

  • Rola kultury w nauczaniu języka polskiego jako drugiego.
  • Karty pracy "Witaj w Poznaniu" a rozwój poszczególnych sprawności językowych.
  • Karta pracy, i co dalej? - propozycje dodatkowych aktywności.

Podczas szkolenia prowadzonego przez Julię Karczewską* dowiecie się Państwo, według jakiego zamysłu metodycznego powstał prezentowany pakiet, i jak autorka wyobraża sobie stosowanie go w pracy z uczniem(ennicą) z doświadczeniem migracji. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki szkolenia otrzymają zestawy kart „Witaj w Poznaniu”.

Patronem części szkoleniowej został Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który od lat doradza nauczycielkom i nauczycielom uczącym języka polskiego jako drugiego.

Odbiorcy(czynie): nauczycielki(le) edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczynie(cy) świetlicy szkolnej, bibliotekarki(rze) szkolni.

Termin: czwartek 26 marca, godz. 16:00-19:00.

Czas trwania: 3 godziny (z przerwą na kawę/ herbatę).

Miejsce: sala warsztatowa w Bramie Poznania.

Koszt: bezpłatne, obowiązują zapisy.

Cykl Witaj w Poznaniu!

Witaj w Poznaniu! Szkolenie nr 2 należy do cyklu Witaj w Poznaniu!

Cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek uczących języka polskiego jako drugiego.