W trakcie naszego spotkani zastanowimy się wspólnie czym jest tak naprawdę „sąsiedztwo”? Co ono oznacza w codziennej praktyce animatorek i animatorów kultury oraz instytucji kultury? Na ile znamy „naszych sąsiadów”? Co wiemy o ich motywacjach i potrzebach związanych z uczestnictwem w kulturze? Dowiemy się, w jaki sposób można i należy diagnozować społeczność lokalną. Uwagi na ten temat będą stanowiły dla nas przyczynek do zaplanowania sąsiedzkich działań, czyli takich, które nie tylko uwzględniają potrzeby lokalnych mieszkańców, ale i są realizowane wspólnie z nimi.

W trakcie warsztatu będziemy pracować wspólnie z wykorzystaniem zdalnych narzędzi internetowych, a także indywidualnie i w małych zespołach.

Metody pracy: prezentacje, dyskusje, ćwiczenia do wykonania, praca indywidualna.

Warsztat poprowadzi dr Bartek Lis. 

 

UWAGA: W związku z pandemią COVID-19 w tym roku zapraszamy do udziału w seminarium oraz w warsztacie w formie online. Dostęp do seminarium przekazywany będzie bezpośrednio uczestnikom(-czkom).

dr Bartek Lis - socjolog i badacz społeczny, animator kultury i edukator związany z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, autor tekstów i artykułów naukowych i popularyzatorskich. Od 2012 roku współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" jako badacz, ewaluator i szkoleniowiec. W latach 2012- 2017 kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław (organizacja i współorganizacja ponad 300 wydarzeń kulturalnych – debat, warsztatów, projektów interdyscyplinarnych, wystaw). Pomysłodawca i realizator w CK Zamek projektu "Zamek Otwarty. Kultura dla i z seniorami zależnymi". Zajmuje się m.in. edukacją obywatelską, rozwojem publiczności (audience development), tematyką "niewidocznych niepełnosprawności",  „senioralnej zależności”, wykorzystywaniem sztuki w edukacji i praktyce społecznej.  Certyfikowany moderator procesów  projektowych w metodologii "design thinking". Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020).

WARSZTAT

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań / online

Termin: wtorek, 17 listopada 2020, godz. 10:00-16:00

Koszt: 120,00 zł brutto

Rezerwacja: zapisy przez FORMULARZ.

Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i dostęp do warsztatu uczestnicy(-czki) otrzymają drogą mailową.

 

Cykl Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Warsztat: Odbiorcy instytucji kultury. Sąsiadki i sąsiedzi należy do cyklu Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Organizowane przez Bramę Poznania seminaria z cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury poświęcamy różnym grupom odbiorców. Spotkania w gronie specjalistów pozwalają na wymianę doświadczeń i zgromadzenie wiedzy, którą chętnie chcemy się dzielić.