dla osób z dysfunkcją słuchu dla osób z dysfunkcją słuchu

Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Sąsiadki i Sąsiedzi

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury. Tegorocznym tematem jest społeczność lokalna. Podczas szóstego już spotkania w Bramie Poznania w gronie pracowników/pracowniczek instytucji kulturalnych i naukowych wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi zagadnieniami:

  • Jak rysuje się obraz sąsiadów i sąsiedzkości w polskiej kulturze?

  • Kim są sąsiadki i sąsiedzi instytucji kultury, jak dobrze ich znamy, jakie łączą nas relacje?

  • Jakimi sąsiadami są instytucje kultury – alienowanymi, kurtuazyjnymi, pomagającymi, przyjacielskimi, zaangażowanymi?

  • Dla jakich instytucji kultury więzi sąsiedzkie mają szczególne znaczenie?

  • Czy instytucje kultury kształcą kompetencje sąsiedzkie?

  • Czy wspólnie podejmujemy inicjatywy sąsiedzkie na rzecz zmiany najbliższego otoczenia?

  • Jak kształtować relacje sąsiedzkie w kryzysie epidemii?

Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się dr hab. Anna Drożdż (UŚ), dr hab. Jacek Kotus (UAM), dr Agata Wittchen-Barełkowska (NU Foundation), dr hab. Dorota Folga-Januszewska (ASP w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ICOM).

Wydarzeniem towarzyszącym będzie warsztat dla edukatorów(ek) i animatorów(ek) związanych z instytucjami kultury i nie tylko. Skupimy się na takich wyzwaniach jak: diagnoza otoczenia sąsiedzkiego, badanie potrzeb oraz budowanie, wzmacnianie i utrzymywanie relacji w ramach społeczności lokalnej.

UWAGA: W związku z pandemią COVID-19 w tym roku zapraszamy do udziału w seminarium oraz w warsztacie w formie online. Dostęp do seminarium przekazywany będzie bezpośrednio uczestnikom(-czkom).

Informacje praktyczne

SEMINARIUM:

Termin: poniedziałek, 16 listopada 2020, godz. 10:00-15:00.

Koszt: bezpłatne.

Rezerwacja: zapisy przez FORMULARZ

Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i dostęp do seminarium uczestnicy(-czki) otrzymają drogą mailową.

WARSZTAT

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań / online

Termin: wtorek, 17 listopada 2020, godz. 10:00-16:00

Koszt: 120,00 zł brutto

Rezerwacja: zapisy przez FORMULARZ.

Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i dostęp do warsztatu uczestnicy(-czki) otrzymają drogą mailową.

 

PRELEKCJE

 

Współpraca – pomoc – wspólnota. Rola pomocy sąsiedzkiej w tradycyjnej kulturze wiejskiej

dr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

O anatomii wielkomiejskiego sąsiedztwa współcześnie – myśli wybrane

dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM (Pracownia Geografii Krytycznej, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM)

 

Czy warto dobrze żyć z sąsiadami? Relacje sąsiedzkie w strategiach działania i rozwoju instytucji kultury

dr Agata Wittchen-Barełkowska, NU Foundation Poznań

 

Muzeum w sąsiedztwie. Od ekomuzeum do koncepcji muzeum społeczności

dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ICOM)

 

 

DOBRE PRAKTYKI

 

Muzea i sąsiedztwo

Ewa Chomicka, kierowniczka Laboratorium Praktyk Muzealnych, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 

Archiwum Społeczne Śródki

Michał Kępski, specjalista ds. rozwoju, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

 

Biblioteka w sąsiedztwie

Agnieszka Borkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin

 

Sąsiedztwo ze społecznością szkolną – wzajemne relacje, wspólne projekty

Michał Pilas, edukator muzealny, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

 

Projekty „Warsztaty z rewolucji” oraz „BEDTIME”, najnowsze wydarzenia wokół wystaw „Magiczne zaangażowanie” oraz „TYMCZAS: Albo nie ma nic albo wszystko naraz”

Kinga Mistrzak, specjalistka ds. edukacji, oraz Zofia nierodzińska, kuratorka wystaw i wydarzeń, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

 

Inspiruj. Działaj. Bądź aktywny lokalnie” – Centrum Inicjatyw Lokalnych (Poznań)

Anna Żygulska, koordynatorka programu Centrum Inicjatyw Lokalnych, Urząd Miasta Poznania

Cykl Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Odbiorcy instytucji kultury. Sąsiadki i sąsiedzi należy do cyklu Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Organizowane przez Bramę Poznania seminaria z cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury poświęcamy różnym grupom odbiorców. Spotkania w gronie specjalistów pozwalają na wymianę doświadczeń i zgromadzenie wiedzy, którą chętnie chcemy się dzielić.