Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Sąsiadki i Sąsiedzi

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury. Tegorocznym tematem jest społeczność lokalna. Podczas szóstego już spotkania w Bramie Poznania w gronie pracowników(-czek) instytucji kulturalnych i naukowych wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi zagadnieniami:

  • Jak rysuje się obraz sąsiadów i sąsiedzkości w polskiej kulturze?
  • Kim są sąsiadki i sąsiedzi instytucji kultury, jak dobrze ich znamy, jakie łączą nas relacje?
  • Jakimi sąsiadami są instytucje kultury – wyalienowanymi, kurtuazyjnymi, pomagającymi, przyjacielskimi, zaangażowanymi?
  • Dla jakich instytucji kultury więzi sąsiedzkie mają szczególne znaczenie?
  • Czy instytucje kultury kształcą kompetencje sąsiedzkie?
  • Czy wspólnie podejmujemy inicjatywy sąsiedzkie na rzecz zmiany najbliższego otoczenia?
  • Jak kształtować relacje sąsiedzkie po kryzysie epidemii?

Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się dr hab. Anna Drożdż (UŚ), dr hab. Jacek Kotus (UAM), dr Agata Wittchen-Barełkowska (NU Foundation), dr hab. Dorota Folga-Januszewska (ASP w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ICOM).

Ponadto wsłuchamy się w głos społeczności sąsiedzkiej z Ostrowa Tumskiego i Śródki oraz poznamy dobre praktyki różnych wielkopolskich instytucji kultury.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie warsztat dla edukatorów(ek) i animatorów(ek) związanych z instytucjami kultury i nie tylko. Skupimy się na takich wyzwaniach jak: diagnoza otoczenia sąsiedzkiego, badanie potrzeb oraz budowanie, wzmacnianie i utrzymywanie relacji w ramach społeczności lokalnej.

UWAGA: W związku z pandemią COVID-19 w tym roku zapraszamy do udziału w seminarium oraz w warsztacie w formie online. Dostęp do seminarium przekazywany będzie bezpośrednio uczestnikom(-czkom).

Informacje praktyczne

SEMINARIUM:

Termin: poniedziałek, 16 listopada 2020, godz. 10:00-15:00.

Koszt: bezpłatne.

Rezerwacja: zapisy zostaną uruchomione w pierwszej połowie października. 

Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i dostęp do seminarium uczestnicy(-czki) otrzymają drogą mailową.

WARSZTAT

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań / online

Termin: wtorek, 17 listopada 2020, godz. 10:00-16:00

Koszt: 120,00 zł brutto

Rezerwacja: zapisy zostaną uruchomione w pierwszej połowie października. 

Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i dostęp do warsztatu uczestnicy(-czki) otrzymają drogą mailową.

 

PRELEKCJE

 

Współpraca – pomoc – wspólnota. Rola pomocy sąsiedzkiej w tradycyjnej kulturze wiejskiej

dr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

O anatomii wielkomiejskiego sąsiedztwa współcześnie – myśli wybrane

dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM (Pracownia Geografii Krytycznej, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM)

 

Czy warto dobrze żyć z sąsiadami? Relacje sąsiedzkie w strategiach działania i rozwoju instytucji kultury

dr Agata Wittchen-Barełkowska, NU Foundation Poznań

 

Muzeum w sąsiedztwie. Od ekomuzeum do koncepcji muzeum społeczności

dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ICOM)

 

 

DOBRE PRAKTYKI

 

Refleksje po tegorocznej edycji „Muzealnego think-tanku: Muzeum i sąsiedztwo” organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

dr Beata Nessel-Łukasik, główna specjalistka ds. programów lokalnych, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

Archiwum Społeczne Śródki

Michał Kępski, specjalista ds. rozwoju, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

 

„Jeżyce story – posłuchaj miasta” i inne projekty sąsiedzkie Teatru Nowego w Poznaniu

Anna Wawrzyniak, organizatorka pracy artystycznej, Teatr Nowy w Poznaniu

 

Projekt Kamienica

Agnieszka Borkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin

 

Sąsiedztwo ze społecznością szkolną – wzajemne relacje, wspólne projekty

Michał Pilas, edukator muzealny, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

 

Projekty „Warsztaty z rewolucji” oraz „BEDTIME”, najnowsze wydarzenia wokół wystaw „Magiczne zaangażowanie” oraz „TYMCZAS: Albo nie ma nic, albo wszystko naraz”

Kinga Mistrzak, specjalistka ds. edukacji, oraz Zofia nierodzińska, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

 

„Inspiruj. Działaj. Bądź aktywny lokalnie” – Centrum Inicjatyw Lokalnych (Poznań)

Anna Żygulska, koordynatorka programu Centrum Inicjatyw Lokalnych, Urząd Miasta Poznania

 

ROZMOWA AGNIESZKI MACIEJEWSKIEJ Z SĄSIADAMI(KAMI) CTK TRAKT ZE ŚRÓDKI i OSTROWA TUMSKIEGO

W rozmowie wezmą udział: Gerard Cofta, przedstawiciel Rady Osiedla Ostrów Tumski –Śródka –Zawady, ks. dr Jerzy Stranz, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego, Justyna Maciejak, nauczycielka z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, Marcin Sadowski, przedstawiciel branży restauratorskiej i przedsiębiorców ze Śródki oraz Zbysław Jankowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Śródki i okolic Śródeja.

 

Cykl Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Odbiorcy instytucji kultury. Sąsiedzi i sąsiadki należy do cyklu Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Organizowane przez Bramę Poznania seminaria z cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury poświęcamy różnym grupom odbiorców. Spotkania w gronie specjalistów pozwalają na wymianę doświadczeń i zgromadzenie wiedzy, którą chętnie chcemy się dzielić.