Z nurtem rzeki

zajęcia przyjazne dla klimatu

#dziedzictwodlaklimatu

 

Jak zmieniała się rzeka w naszym mieście? Czy zawsze miała taki kształt jak dzisiaj? Czym są korytarze ekologiczne? Dlaczego lepiej, gdy rzeka płynie w swoim naturalnym korycie? Na zajęciach rozwikłamy te i postawimy wiele innych pytań. Przyjrzymy się Cybinie sprzed 1000 lat i dzisiaj, oraz skonstruujemy własne makiety z korytami rzek.

Temat: obecność rzeki w Poznaniu na przestrzeni wieków, pojęcie korytarza ekologicznego, funkcje rzeki dawniej i dziś

Cele: poszerzanie świadomości ekologicznej, znaczenie rzeki dla natury i człowieka

Metody i formy: obserwacja kierowana, zadanie konstrukcyjne, praca w grupach i indywidualna

 

Informacje praktyczne:

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów/ennic oraz 3 opiekunów/ek

Odbiorcy: grupy wiekowe od 7 do 12 lat

Terminy: Od 28 stycznia do 7 lutego, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30.

Miejsce: wybrane miejsca na ekspozycji głównej i sala warsztatowa

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania

Czas trwania: 80 minut

Cena: 160 zł Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.