Galeria Śluza jest przestrzenią dyskusji o tym, co istotne. Zależy nam na pokazywaniu różnych punktów widzenia. Dlatego do stworzenia pierwszej wystawy, którą prezentujemy pod nowym szyldem, zaprosiliśmy studentów i studentki Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Kuratorzy i kuratorki spojrzeli na miasto, które wyłania się z prac młodych artystów. Tak powstała ekspozycja Przynęty i pułapki.

Dzieła pokazywane na wystawie koncentrują się na takich aspektach funkcjonowania miasta, które przeważnie są niedostrzegane. To  tematy rzadko obecne w opowieściach o mieście, także tych prezentowanych dotąd w Galerii Śluza i Bramie Poznania.

Natura miasta nie jest bowiem widoczna na pierwszy rzut oka. Za znaną z pocztówek fasadą, kryją się zjawiska, których nie chcemy dostrzegać. Ich symbolem na wystawie jest szczur.

To zwierzę jest nieodłącznym elementem środowiska miejskiego, jednak jego obecność nie jest mile widziana. Jako taki jest bohaterem wielu historii, legend czy powiedzeń. Jest synonimem tego co wyparte i ukryte. Jednocześnie odsłania prawdziwe znaczenia tego co jawne i widoczne.

Posługując się metaforą szczura, wystawa opowiada o niektórych mechanizmach  regulujących życie społeczne. Pokazuje, jak pewne zjawiska, np. bezdomność, są przez nas ignorowane, a nawet wypierane.

Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na  współistnienie i współzależność różnych grup społecznych. Poruszony zostanie też temat  trudności, z którymi mierzą się osoby nieprzystające do powszechnie obowiązujących norm. W tym zakresie ekspozycja będzie sygnalizować istnienie problemu lub konfliktu, unikając jednocześnie wypowiedzi o charakterze wartościującym.

 

W czasie trwania wystawy odbędą się spotkania i oprowadzania kuratorskie – szczegóły na naszej stronie na Facebook’u.

 

ARTYŚCI i ARTYSTKI, których prace prezentowane będą na wystawie:

Boba Group, Grzegorz Bożek, Michał Bugalski, Sławek Zbiok Czajkowski, Agnieszka Grodzińska, Julia Kawczyńska, Kamil Kocurek, Aleksandra Komsta, Justyna Olszewska, Agnieszka Rusińska-Yelizarov, Tomasz Skórka, Maryna Sakowska, Natalia Sucharek, Damian Ziółkowski.

 

ZESPÓŁ KURATORSKI

Studenci i studentki kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu:

Jakub Kosecki, Julianna Kulczyńska, Jarek Rusiński, Kasia Sinoracka, Ola Staśkiewicz

Opieka dydaktyczna: dr Marcin Szeląg, dr Witold Kanicki

Wystawa powstała w ramach współpracy Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z Poznańskim Centrum Dziedzictwa.

 

WYDARZANIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE

Zamiarem kuratorek i kuratorów jest uzupełnienie ekspozycji prezentowanej w Galerii Śluza o pomijane dotąd, nieobecne, często ukrywane aspekty i przestrzenie naszego życia społecznego oraz jednostkowego. Punktem wyjścia do pracy nad wystawą była postać szczura. Z jednej strony jest on symbolem niechcianej i wykluczanej części naszego życia i nas samych. Z drugiej jest metaforą przynęty i pułapki, które ujawniają ukryte mechanizmy, jakim podlegamy. Śluza jako miejsce zatrzymania, spiętrzenia, w pewnym sensie przesilenia, jest idealną przestrzenią, w której możemy przyjrzeć się sobie szczerze oraz zobaczyć ukrywaną zazwyczaj część życia miasta.

 

12.06.2021, g. 17.00 - oprowadzenie kuratorskie

Przewodnikiem będzie Jakub Kosecki, jeden z grona pięciorga kuratorek i kuratorów wystawy Przynęty i pułapki

 

15.06.2021, g. 17.00 -  “PRZYNĘTY i PUŁAPKI - zadanie na zaliczenie” 

Wystawę „Przynęty i pułapki” przygotował zespół kuratorski złożony ze studentek i studentów kierunku kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Zrealizowali ją jako zadanie zaliczeniowe przedmiotów znajdujących się w programie studiów. Spotkanie, w którym obok współtwórców wystawy Jakuba Koseckiego i Katarzyny Sinorackiej udział wezmą dr Justyna Ryczek i dr Marcin Szeląg wykładowcy z Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP będzie okazją do rozmowy na temat wystawy z perspektywy programu nauczania na kierunku kuratorstwo i teorie sztuki.

Polecamy w szczególności osobom, które stoją przed wyborem kierunku studiów.

 

19.06.2021, g. 17.00 - oprowadzenie kuratorskie

Przewodniczką będzie Katarzyna Sinoracka, jedna z grona pięciorga kuratorek i kuratorów wystawy Przynęty i pułapki. Opowie o dziełach współczesnych artystek i artystów pokazywanych na wystawie. Przybliży tytułowe, dość enigmatyczne przynęty i pułapki, przez które należy rozumieć mechanizmy społeczne i procesy ściśle powiązane z funkcjonowaniem miasta i jego mieszkańców.

 

26.06.2021, g. 17.00 - oprowadzenie kuratorskie

Przewodnikiem będzie Jakub Kosecki, jeden z grona pięciorga kuratorek i kuratorów wystawy Przynęty i pułapki. Opowie o wątkach związanych z biowładzą i urbanistyką zawartych w pracach prezentowanych na wystawie. Miasto jest miejscem, w którym władza instytucjonalna jest wyjątkowo wyraźna, a skutki jej funkcjonowania obejmują nas niemalże w całości. Wiele funkcjonujących instytucjonalnych mechanizmów nakłada się na siebie, zapewniając nam bezpieczeństwo, kontrolując nas i kształtując nasze życia.

 

03.07.2021, g. 17.00 - finisaż, oprowadzenie kuratorskie

Przewodniczką będzie Julianna Kulczyńska, jedna z grona pięciorga kuratorek i kuratorów wystawy. Opowie o przedstawionych na wystawie dziełach w kontekście pojęć ambiwalentnej niewidzialności, wykluczenia oraz przemocy.

 

 

Fot. Ł. Gdak