Czy historia naszego regionu i kraju może być opowiadana, bez podkreślenia roli kobiet? Oczywiście, że nie! W pierwszej części swojej rozmowy, Hania i Iwona przybliżą nam tematykę herstorii i życia naszych średniowiecznych przodkiń. Zapraszamy!


Odcinek przygotowały: Hanna Brzeska, Iwona Pluta