dla osób z dysfunkcją słuchu dla osób z dysfunkcją słuchu
dostępne architektonicznie dostępne architektonicznie
Z czym dzisiaj kojarzy nam się zabawa i zabawki? Z plastikiem? Z konsumpcją? A może wystarczy iść do ogrodu, lasu czy parku, aby znaleźć przedmioty, które angażują zmysły, stymulują kreatywność, uczą poznawania przyrody i służą do świetnej zabawy?

 

UWAGA: WYDARZENIE PRZEŁOŻONE Z 20.08


Podczas warsztatów cofniemy się w czasie o kilkanaście wieków, kiedy to przyroda była głównym źródłem materiałów, z których wykonywano zabawki. Trawa, patyki, kamienie, glina – uczestniczki i uczestnicy nauczą się tworzyć różnego rodzaju przedmioty z użyciem jedynie znalezionych w środowisku naturalnym materiałów. Proste, ale kreatywne zabawki dla dzieci będą służyły nie tylko rozrywce, ale też rozwijaniu umiejętności motorycznych i świadomości ekologicznej. Staną się również nośnikami idei recyklingu czy zero waste.

Spotkanie odbywa się dwa razy: o godzinie 16:00, a następnie o godzinie 18:00, w Eksperymentalnym Ogrodzie Dziedzictwa przy Bramie Poznania (wejście od ul. Ostrówek).

  • prowadzenie: Anna Gruszka (Dziewczyny w Naturze)
  • czas trwania jednego spotkania: 1,5-2 godziny
  • odbiorcy: bez ograniczeń; osoby poniżej 12 roku życia zapraszamy z opiekun(k)ami
  • limit osób uczestniczących: 15
  • zapisy: dziewczynywnaturze@gmail.com

Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.”