#dziedzictwodlaklimatu

 

Jak to się dzieje, że drzewa produkują tlen? Jak odróżniać gatunki drzew z najbliższej okolicy?  Odpowiemy na te i inne pytania oraz będziemy pracować nad własnym atlasem drzew. 

Cykl Warsztaty klimatyczne dla dzieci w czasie ferii zimowych 2020

Do pobrania