Zapraszamy polonistów(ki) i nauczycieli(ki) języka polskiego jako obcego/drugiego na prezentację materiałów edukacyjnych.


Pakiet edukacyjny Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich! jest przeznaczony dla uczniów i uczennic szkół średnich i szkół podstawowych (klas 7-8). Stanowi on wsparcie w procesie integracji i doskonalenia znajomości języka polskiego na poziomie A2/B1. Wszystkie materiały zostaną udostępnione online (www.bramapoznania.pl/poznaniacy-i-poznanianki-poznaj-ich), więc nauczyciele(ki) będą mogli je wykorzystać również w trybie zdalnego nauczania. Pakiet powstał w ramach drugiej edycji projektu "Witaj w Poznaniu". Szyfry, dinozaury, lokomobile, siad po turecku, afrykańskie krajobrazy - jak to połączyć z dziedzictwem kulturowym Poznania i wykorzystać we wsparciu uczniów(ennic) z doświadczeniem migracji?


Chcesz się dowiedzieć - weź udział w webinarium. Posłuchaj opowieści o niezwykłych ludziach w niezwykłym mieście. Fascynujące biogramy; łączenie tego, co na pierwszy rzut oka wcale się nie łączy; zaskakujące fakty - to znaki rozpoznawcze opracowanych materiałów. A przy okazji - a jakże - polska deklinacja, ortografia, słowotwórstwo.

Zapisy zostały zamknięte. 

 

Realizatorem projektu jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Partnerem jest Fundacja Centrum Badań Migracyjnych.

Patronatem projekt objęli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja.

Cykl Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!

Webinarium: Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich! należy do cyklu Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!

Materiały edukacyjne do nauki języka polskiego jako drugiego. Webinarium dla nauczycieli i nauczycielek.