MENU
Rozwiń sub menu
O Bramie Poznania

Zlokalizowana w najstarszej części miasta, nad rzeką Cybiną, w sąsiedztwie katedralnej wyspy, zajmuje specjalnie zaprojektowany kompleks obiektów: modernistyczny budynek główny i zrewitalizowaną Śluzę Katedralną (pozostałość umocnień na Ostrowie zachowaną z czasów pruskiego panowania), które łączy przerzucona nad rzeką kładka. Budynek główny przecina charakterystyczna szczelina, która kieruje wzrok zwiedzającego na najstarszą w Polsce katedrę.

 

 

fot. Ł. Gdak

fot. Ł. Gdak

 

 

Brama Poznania to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z narracją o początkach Państwa Polskiego – wspólnoty, której kolebką jest Ostrów Tumski. Turystyczna aktywizacja wyspy i jej otoczenia jest ponadto jednym z pierwszych działań zmierzających do przekształcenia tego obszaru w tzw. ekomuzeum.

 

 

Brama Poznania jest miejscem opowiadającym, za pomocą ekspozycji oraz realizowanej oferty programowej, o losach (historycznych i współczesnych) Ostrowa Tumskiego i o znaczeniu, jakie miejsce to ma dla tożsamości współczesnych Polaków. W szczególności pokazywana jest tu rola, jaką wyspa odegrała w czasach kształtowania się państwa polskiego w kontekście europejskim. Przeszłość ukazana jest przez pryzmat sukcesu, osiąganego mimo niejednokrotnie trudnych okoliczności, oraz skuteczności działania wspólnoty związanej z poznańską wyspą, wspólnoty budującej własną teraźniejszość i przyszłość.

fot. Ł. Gdak

fot. Ł. Gdak

Pojęcie „trzeciego miejsca” wprowadził w latach `80 XX wieku socjolog Ray Oldenburg – miał on na myśli miejsce odpoczynku od obowiązków, miejsce, w którym można oglądać innych i pokazać się im. To także przestrzeń, w której często podtrzymujemy społeczne więzi.

 

 

fot. Ł. Gdak

fot. Ł. Gdak

 

 

Brama Poznania to miejsce odpoczynku – nie tylko od pracy, lecz także od wykonywanych na co dzień rutynowych czynności. Jest neutralną przestrzenią, w której spędzamy wolny czas, spotykamy przyjaciół, odpoczywamy po pracy zawodowej, pracach domowych, nabieramy oddechu przy filiżance kawy (herbaty), obserwujemy i pokazujemy się innym. „Trzecie miejsca” wzmacniają w nas poczucie przynależności do otoczenia oraz więzi z innymi – znanymi lub potencjalnie bliskimi nam osobami. Są to miejsca, w których tętni życie lokalnej społeczności, gdzie rodzą się nowe pomysły, utrwalają się lub ewoluują ważne w danym środowisku wartości.

 

 

fot. Ł. Gdak

fot. Ł. Gdak

 

 

 

 

Dotychczasowe nagrody i wyróżnienia Bramy Poznania:

 • Nagroda w ogólnopolskim konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny w kategorii obiekt turystyczny 2014 (październik 2014);
 • Tytuł jednego z 7 nowych Turystycznych Cudów Polski (na 5. miejscu) w konkursie National Geographic (październik 2014);
 • Nagrodą im. Jana Baptysty Quadro za 2013 rok (październik 2014);
 • Nominacja do najważniejszej europejskiej nagrody architektonicznej Mies van der Rohe Avard, przyznawaną przez Unię Europejską (październik 2014);
 • Pierwsza nagroda w kategorii Nowy Skarb Polski — nowa atrakcja turystyczna. Konkurs organizowany pod patronatem Poznańskiej Organizacji Turystycznej (listopad 2014);
 • Tytuł instytucji Przyjaznej Głuchym (grudzień 2014);
 • Tytuł Miejsca Przyjaznego Seniorom (marzec 2015);
 • Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na najlepszy publiczny projekt budowlany organizowany przez niemiecką Fundację Lebendige Stadt (wrzesień 2015);
 • Nagroda w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszyw kategorii obiekt turystyczny 2015 (wrzesień 2015);
 • Nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny
  o dziedzictwie kulturowym: w kategorii Aktywności plenerowe otrzymaliśmy I miejsce za projekt Doświadczyć i docenić – cykl wycieczek po Ostrowie Tumskim w Poznaniu
  i w kategorii Wystawy i projekty multimedialne wyróżnienie za projekt Kino na wyspie. Warsztaty partycypacyjne dla niesłyszących (listopad 2015);
 • Wyróżnienie przyznawane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za wydarzenia przygotowywane w ramach organizacji 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa (listopad 2015);
 • Wyróżnienie przez portal TripAdvisor Certyfikatem Jakości 2016 (czerwiec 2016).

 

 

EKSPOZYCJA GŁÓWNA Bramy Poznania ICHOT

Ekspozycja Bramy Poznania ICHOT to multimedialna opowieść o historii i dziedzictwie Ostrowa Tumskiego. W kolejnych salach można zobaczyć, usłyszeć i poznać ponadtysiącletnie dzieje poznańskiej Wyspy. Zdobyte tu informacje i zaprezentowany sposób interpretacji, pozwala „wyjść w teren” – ekspozycja Bramy Poznania nie kończy się bowiem w ostatnim pomieszczeniu budynku, ale poprzez nowoczesną kładkę przerzucona jest na teren Ostrowa Tumskiego. Brama otwiera się na autentyczną przestrzeń dziedzictwa.

Przejście po ekspozycji ułatwiają trzy ścieżki, w których główną role pełni audioprzewodnik: indywidualna, dla grup zorganizowanych oraz ścieżka rodzinna, czyli specjalna trasa edukacyjna dla dzieci z rodzicami. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, multimedialnych nośników, mamy możliwość spersonalizowanego zwiedzania, pogłębienia podstawowych informacji i opracowania własnego sposobu poruszania się po Bramie Poznania.

Symbolicznym przewodnikiem po wszystkich salach ekspozycyjnych Bramy Poznania jest zaś światło. Światło, które opowiada, i światło, które rozszczepia się na różne kolory – wizytówki danej sali i synonimy danego okresu w historii Ostrowa Tumskiego. Ekspozycja podzielona jest chronologicznie i tematycznie na cztery części.

 

 

fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak
fot. Ł. Gdak

 

 

Sala GRÓD Pierwsze, odległe światło to promień, który przenika przez pryzmat. Trafia na właściwe podłoże i zaczyna mienić się różnymi barwami. Początek opowieści o Ostrowie Tumskim zbiega się z początkami historii państwa polskiego – różnobarwne światło to zwiastun wielu możliwości i obiecującego początku. Sala GRÓD prezentuje pierwsze lata funkcjonowania wspólnoty na Ostrowie. Pokazuje, jak historyczni mieszkańcy, poddani Mieszka, potrafili się zorganizować i jaki był efekt ich wspólnej pracy. To przede wszystkim potężna inwestycja – budowa grodu na poznańskiej Wyspie.

Sala WODA Światło przenika przez wodę, która symbolicznie związana jest z decyzją o chrzcie. To moment wielkiej przemiany, zanurzenia się w nową kulturę i cywilizację. Ekspozycja skupia się tutaj na zaprezentowaniu przełomowego kroku, jaki podjął Mieszko I w 966 roku. Terminale dotykowe i multimedialne przestrzenie ekspozycyjne oddają wrażenie przełomowej chwili przyjęcia chrztu i pozwalają na zapoznanie się ze skutkami decyzji pierwszego władcy Polski.

Sala ZŁOTO Promienie wyłaniające się z wody rozświetlają złoto – symbol świetności i rozkwitu. Jego blask podkreśla i uwidacznia to, co cenne. W tej sali prezentuje się historię usytuowaną pomiędzy dwoma symbolicznymi punktami: Złotym Wiekiem, czyli okresem rozkwitu kultury humanistycznej w Polsce i na Ostrowie Tumskim, a Złotą Kaplicą, pomnikiem pierwszych władców Polski, który w okresie zaborów stał się znakiem tożsamości, przywiązania do własnych wartości i tradycji. Na co dzień kaplicę możemy podziwiać w poznańskiej katedrze zza żelaznej furty, na ekspozycji w Bramie Poznania jej prezentacja została zaaranżowana w taki sposób, aby stanąć w jej wnętrzu. Dodatkowo, terminale interaktywne pozwalają odkrywać ukryte znaczenia Złotej Kaplicy.

Sala WITRAŻ Najbliższy nam okres, XX wiek, zaprezentowany w Sali WITRAŻ, to czas różnych dramatycznych wydarzeń. Wielobarwna struktura składa się z licznych elementów, wśród których każdy może odnaleźć sobie najbliższy. Światło przenikające przez witraż ukazuje mnogość wydarzeń, którym możemy przyjrzeć się z bliska. Burzliwe losy Ostrowa Tumskiego, przedstawione za pomocą licznych multimediów, wieńczy charakterystyczna dla Bramy Poznania sala projekcyjna. Film wyświetlany na ścianach tunelu, układającego się w formę falującej wstęgi, opowiada o obecnych wyzwaniach i nowych możliwościach. Wyprowadza do XXI wieku. Kieruje na kładkę, która łączy multimedialną historię z autentyczną przestrzenią dziedzictwa.

KŁADKA Wszystkie elementy, zaprezentowane i opisane w poszczególnych salach związane są z przestrzenią Ostrowa Tumskiego. Fragmenty wałów otaczających średniowieczny gród, materialne znaki związane z decyzją o chrzcie, skarby Złotego Wieku czy ślady nieodległych wydarzeń – można wciąż zobaczyć na Ostrowie. Ekspozycja odwołuje się do tych zabytków i otwiera nas na ich samodzielne poznawanie.

 

 

Bilety on-line