Tematyka wystawy

Wystawa organizowana była przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Była ona efektem i zwieńczeniem całorocznej współpracy studentów II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku UAP ze studentami i wykładowcami Instytutu Archeologii UAM, w ramach której podejmowali oni tematy związane z historią, archeologią i pamięcią. Już pierwsze miesiące wspólnych działań pokazały, jak wiele zagadnień stanowi płaszczyznę wspólnych zainteresowań i otwiera przestrzeń do dyskusji; jak wciągająca i inspirująca jest podróż w przeszłość, zwłaszcza gdy wyrusza się w nią zaopatrzonym w instrumenty naukowe i otwarty umysł.

W ramach wernisażu wystawy odbył się wykład Zofii Małkowicz, która mówiła o tym, w jaki sposób i na jakich płaszczyznach współczesna sztuka może spotykać się z nauką taką jak archeologia, a także co z tego współdziałania może wynikać. Przybliżyła zagadnienie zwrotu ku rzeczom, który dokonał się w naukach humanistycznych i społecznych w ostatnim ćwierćwieczu, a który to otworzył nowe pole do współpracy dla artystów i archeologów/historyków w obszarze refleksji nad materialnością, czasem i pamięcią oraz historiografią.

 

Aranżacja

Na wystawie zaprezentowany został wybór najciekawszych prac zrealizowanych w Pracowni dotyczących archeologii, a w szczególności miejsca i przedmiotu. Prace w szeroki i swobodny sposób traktowały postawiony temat; intymny i osobisty, analityczny, a czasem żartobliwy. Wśród prezentowanych prac znajdowały się przede wszystkim obiekty, ale także filmy wideo, rysunki i fotografie.

 

 

Fot. Ł. Gdak

Twórcy

 

kuratorka: Anna Tyczyńska prof. UAP, as. Justyna Olszewska UAP

artyści: Joanna Bajus, Joanna Bartkowiak, Maggie Weizhi Chen, Jan Dołgowicz, Damian

Dudek, Karolina Galla, Joanna Januszewska, Liu Mingxin, Klaudia Pietrzak, Patrycja Plich,

Aleksander Radziszewski, Patrycja Rutkowska, Iza Szulc, Szymon Tomaszewski

współpraca merytoryczna: dr Katarzyna Pyżewicz IA

opracowanie graficzne: Jędrzej Hofman