Bez przeszłości nie ma teraźniejszości, ani przyszłości.
Przeszłość – historia, pamięć konstytuują nas w tu i teraz, w realności, określają naszą tożsamość… Jednak gdy zadamy pytanie o pamięć i historię, nie uzyskamy jasnych odpowiedzi.

W roku akademickim 2017/2018 studenci II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku UAP  we współpracy ze studentami i wykładowcami Instytutu Archeologii UAM podjęli tematy związane z historią, archeologią i pamięcią. Już pierwsze miesiące wspólnych działań pokazały, jak wiele zagadnień stanowi płaszczyznę wspólnych zainteresowań i otwiera przestrzeń do dyskusji; jak wciągająca i inspirująca jest podróż w przeszłość, zwłaszcza gdy wyruszamy w nią zaopatrzeni w instrumenty naukowe i otwarty umysł.

Wystawa prac

W marcu 2018 roku na wystawie „Archeologia miejsca. Przedmioty wyobrażone, która nieprzypadkowo odbyła się w Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, czyli w Bramie Poznania, zaprezentowaliśmy wybór najciekawszych prac zrealizowanych w Pracowni dotyczących archeologii, a w szczególności miejsca i przedmiotu. Prace w szeroki i swobodny sposób traktowały postawiony temat; intymny i osobisty, analityczny, a czasem żartobliwy. Wśród prezentowanych prac znalazły się przede wszystkim obiekty, ale także filmy wideo, rysunki i fotografie. Wernisaż poprzedził wykład Zofii Małkowicz, podczas którego opowiedziała o tym, w jaki sposób i na jakich płaszczyznach współczesna sztuka może spotykać się z nauką taką jak archeologia, a także co z tego współdziałania może wynikać.

Artyści: 
Joanna Bajus, Joanna Bartkowiak, Maggie Weizhi Chen, Jan Dołgowicz, Damian Dudek, Karolina Galla, Joanna Januszewska, Liu Mingxin, Klaudia Pietrzak, Patrycja Plich, Aleksander Radziszewski, Patrycja Rutkowska, Iza Szulc, Szymon Tomaszewski

Kuratorka: 
Anna Tyczyńska prof. UAP, as. Justyna Olszewska UAP

Współpraca merytoryczna: 
dr Katarzyna Pyżewicz IA

Opracowanie graficzne: 
Jędrzej Hofman

Zofia Małkowicz

Linie nieciągłe, bałagan i milczące wspomnienia. Jak spotykać ze sobą artystów i archeologów?

Podczas mojego wykładu opowiedziała o tym, w jaki sposób i na jakich płaszczyznach współczesna sztuka może spotykać z nauką taką jak archeologia, a także co z tego współdziałania może wynikać. Przybliżyłam zagadnienie zwrotu ku rzeczom, który dokonał się w naukach humanistycznych i społecznych w ostatnim ćwierćwieczu, a który to otworzył nowe pole do współpracy dla artystów i archeologów/historyków w obszarze refleksji nad materialnością, czasem i pamięcią oraz historiografią. Pokazałam, gdzie poszukiwać możliwych punktów styku, a także w jaki jeszcze sposób (poza procedurami badawczymi) można pracować ze źródłami historycznymi czy materiałami przechowywanymi w archiwach.