Zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się i zainteresowane pracą z dziećmi na dwudniowe, bezpłatne szkolenie dotyczące warsztatu pracy z dziećmi w oparciu o polską kulturę tradycyjną.

Szkolenie jest częścią projektu „Alfabet Tradycji” przybliżającego kulturę tradycyjną dwóch obszarów Wielkopolski – Bukówca Górnego oraz Pałuk.

W ramach „Alfabetu Tradycji” w tych dwóch regionach zaprezentowane zostaną interaktywne koncerty, które pozwolą dzieciom zapoznać się z tradycjami i obrzędami ich lokalnego dziedzictwa – w formie przystępnej dla dzieci i ułatwiającej zapamiętanie informacji, między innymi przez kontakt z muzyką graną na żywo przez kapele, tradycyjnymi zabawkami, strojami czy opowieściami.

Szkolenie będzie okazją do poznania gier i zabaw tradycyjnych dla całej Wielkopolski – pieśni, wyliczanek, zabaw ruchowych, elementów rękodzieła oraz form włączania tradycji i obrzędowości w cykl roczny.

Na szkolenie zapraszamy osoby z całej Wielkopolski.

Spotkanie poprowadzą twórczynie projektu – Karolina Ociepka i Joanna Szaflik (Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań, grupa artystyczna Mozaika), które na co dzień zajmują się edukacją w obszarze dziedzictwa niematerialnego i tradycji Wielkopolski, są również muzykantkami – między innymi w kapeli Przodki.

 

Termin: 29-30.10.2019, 16:00 – 20:00

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Organizatorzy: Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań, grupa artystyczna Mozaika

Szkolenie jest częścią projektu Alfabet Tradycji dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.