Zachęcamy do wynajmu atrakcyjnego lokalu, przeznaczonego na działalność gospodarczą (kawiarnia), który znajduje się w Bramie Poznania, jednej z największych atrakcji miasta. W ciągu 9 lat odwiedziło ją blisko półtora miliona osób.

Dodatkowym atutem miejsca jest ciekawa panorama doliny Cybiny oraz bogaty program wydarzeń przyciągający licznych turystów i mieszkańców Poznania. Na co dzień w instytucji pracuje 55 pracowników, dla których możliwość zjedzenia śniadania lub lunchu w miejscu pracy jest bardzo ważna. W czasie całego roku organizujemy wiele konferencji, seminariów i różnego typu spotkań oraz wydarzeń, które cieszą się dużym zainteresowaniem, a ich odbiorcy z przyjemnością siadają w zaciszu kawiarenki, w której mogą się posilić, a oko nacieszyć widokiem za oknem. Odwiedza nas bardzo dużo grup przedszkolnych, szkolnych, seniorów oraz turystów zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Powierzchnia kawiarni: 33,22 m2 - zasadnicza część kawiarni, 77,64 m2 - część wspólna kawiarniana.

Okres obowiązywania umowy: 3 lata, najwcześniej od 01.09.2023 r.

W przypadku pytań w sprawie przedmiotu najmu, prosimy o kontakt z: 

  • Ewą Siwińską tel. 061 878 5012, ewa_siwinska@um.poznan.pl 
  • Anną Furmanowską tel. 061 647 7612, anna.furmanowska@pcd.poznan.pl
  • Szymonem Plucińskim tel. 616 477 605, szymon.plucinski@pcd.poznan.pl

Pisemne oferty na najem kawiarni w Bramie Poznania należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w sekretariacie Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania:
- pocztą na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
- osobiście: w budynku przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu do skrzynki na korespondencję znajdującej się przy głównym wejściu,
- pocztą elektroniczną na adres: kp@um.poznan.pl.

Termin składania ofert - 15.10.2023 r.

Warunki składania ofert określa Regulamin udziału w postępowaniu dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania