Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest animacja poklatkowa i poznają podstawowe pojęcia filmowe.

Spacerując wzdłuż rzeki Cybiny postarają się uchwycić związek pomiędzy rzeką a miastem. Przedmiotem fotografowania będzie nadrzeczne dziedzictwo przyrodnicze w powiązaniu z kulturowym Ostrowa Tumskiego. Następnie zebrany materiał posłuży do stworzenia animacji poklatkowych, które będę prezentowane w mediach społecznościowych.

Odbiorcy: 12+
Start: Sala wielofunkcyjna Bramy Poznana następnie spacer wzdłuż Rzeki i zajęcia w Sali
Czas  trwania: 5h
Zapisy: wydarzenia@bramapoznania.pl

Spacer poprowadzi Piotr Piasta.


Dostępność: Część  wydarzenia odbywać się będzie  w plenerze (aslaftowa Wartostrada i łąki nad rzęką)  oraz  w sali wielofunkcyjnej. Sala wielofunkcyjna znajduje się na poziomie 0, w sali wyznaczamy miejsce dla osób na wózkach. W całej przestrzeni nie ma progów.