Spacer z przewodnikiem, podczas którego prześledzone zostaną relacje między Wartą a mieszkańcami Poznania na przestrzeni 1000 lat. W szczególny sposób zaprezentowany zostanie związek pomiędzy rzeką a powstaniem grodu pierwszych Piastów na Ostrowie Tumskim oraz lokacją miasta w 1253 r. na lewym brzegu Warty.

Odbiorcy: 16+
Start: Most Biskupa Jordana
Wstęp wolny!

Dostępność: Spacer odbywa się w przestrzeni miasta bez barier architektonicznych. Utrudnieniem mogą być nierówności terenu takie jak bruk, zwłaszcza na Starym Mieście, lub trawnik w parkach i terenach nadrzecznych.

W trakcie wydarzenia nagrywany będzie film promocyjny.