Tegoroczny Malta Festival Poznań zostanie zainaugurowany przez barwną, teatralną paradę celebrującą radość spotkania, szacunek i wolność. Zobaczymy m.in. pięciometrowe obiekty, pegazy, płonącą żyrafę, wielkie teatralne instalacje. Plastyczno-muzyczne widowisko jest dedykowane pamięci prof. Jarosława Maszewskiego. Charyzmatyczny pedagog, profesor ASP był człowiekiem, który łączył środowiska i działał na rzecz miasta. Z jego inicjatywy powstała m.in. ekspozycja 112 rzeźb Nierozpoznanych Magdaleny Abakanowicz kroczących po poznańskiej Cytadeli. To jemu zawdzięczmy tradycję teatralizowanych korowodów z okazji imienin św. św. Piotra i Pawła – patronów miasta Poznania. Polem działań Jarosława Maszewskiego była przestrzeń, którą opanowywał i kształtował na potrzeby działań artystycznych. Jego happeningi, uliczne akcje, spektakle, pochody rozsadzały poważną i stateczną przestrzeń Poznania, ożywiały i zaczarowywały miasto. Jako aranżer wystaw, organizator, artysta i pedagog Jarosław Maszewski inspirował całe pokolenie poznańskich studentów i studentek. Jego myśl i podejście kultywują do dzisiaj twórcy z nim bezpośrednio związani – Teatr Asocjacja 2006.

 

Parada rozpocznie się na ul. Panny Marii przy moście Bolesława Chrobrego i zakończy się obok Bramy Poznania.

Drugim wydarzeniem dedykowanym pamięci Jarosława Maszewskiego jest recital Hanny Banaszak, który odbędzie się po widowisku Siła patyny.

 

Autorka zdjęcia: Agnieszka Chudzińska