Warsztat w ramach Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury: Młodzież

W ramach tego krótkiego, ale intensywnego warsztatu uporządkujemy trochę naszą wiedzę i nie-wiedzę na temat młodzieży. Korzystając z istniejących danych oraz naszego wzajemnego doświadczenia  postaramy się naszkicować obraz współczesnej polskiej młodzieży. W tym miejscu zastanowimy się, czy (i na ile precyzyjnie) znamy potrzeby i potencjalne motywy uczestnictwa młodych ludzi w instytucjonalnej kulturze. Powstanie lista pytań i niewidomych, które, choć w części, będziemy mogli zweryfikować w drugiej części warsztatu. Pracując  w kilkuosobowych zespołach przez kilkadziesiąt minut zamienimy się w badaczy. Odwiedzi nas kilku przedstawicieli grupy, nad którą się pochylimy w ramach tego warsztatu. Będzie okazja do rozmowy  i zmierzenia się ze światem „generacji Z”. Zadaniem uczestników i uczestniczek będzie zaprojektowanie wydarzenia/usługi odpowiadającej na potrzeby naszych gości i ekspertów. Czy zdamy ten test? Przekonamy się wkrótce.

Warsztat poprowadzi dr Bartek Lis – socjolog, badacz jakościowy, animator kultury, edukator. Koordynator projektów społecznych w Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu; kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław (2012-2017); od 2012 roku współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, a od 2015 Fundacji Impact.

Informacje praktyczne

  • Termin: piątek, 22 listopada 2019, godz. 10:00-15:00.
  • Miejsce: sala warsztatowa Bramy Poznania.
  • Koszt: 110 zł / osoby.
  • Bilety: www.bilety.bramapoznania.pl.

Opłata wynosi 110,00 zł i zgodnie z indywidulaną interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, biorąc pod uwagę przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11.03.2014 o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011, organizowany warsztat nie spełnia w pełni cech usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, dlatego prawidłowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Instytucje kultury nie są zwalniane z podatku VAT, pełna opłata wynosi 110,00 zł.

Cykl Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Warsztat należy do cyklu Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Organizowane przez Bramę Poznania seminaria z cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury poświęcamy różnym grupom odbiorców. Spotkania w gronie specjalistów pozwalają na wymianę doświadczeń i zgromadzenie wiedzy, którą chętnie chcemy się dzielić.