Tegoroczne seminarium z cyklu „Odbiorcy instytucji kultury” poświęcone będzie uczestnictwu młodzieży w kulturze. Grupę tę, na potrzeby wydarzenia, definiujemy jako osoby w wieku od 13 do 19 roku życia coraz częściej dokonujące samodzielnych wyborów dotyczących form spędzania czasu wolnego. Nasze doświadczenie wskazuje, że młodzież najczęściej uczestniczy w aktywności kulturalnej, gdy ta jest organizowana przez szkołę, jednak jako samodzielni goście w instytucji kultury pojawiają się  znacznie rzadziej. Formy korzystania z treści kultury są coraz bardziej zróżnicowane, coraz trudniej  nadążyć za sposobami ich upowszechniania, szczególnie gdy chce się być jednostką atrakcyjną dla odbiorców nazywanych cyfrowymi tubylcami (urodzonych w czasach powszechnego stosowania w życiu codziennym i zawodowym Internetu). Dzięki nowym mediom kulturę zdecydowanie łatwiej rozpowszechniać wśród młodych, ale też trudniej zdobyć na stałe ich zainteresowanie. Gdzie w tym cyfrowym świecie jest miejsce dla instytucji kultury? Czy tylko wtedy, gdy wykorzystujemy w działaniach nowe media mamy szansę zdobyć uwagę młodych? Na jakie inne potrzeby możemy spróbować odpowiedzieć, żeby znaleźć się w gęstej sieci zainteresowań młodzieży?

Seminarium będzie się składało z dwóch części teoretycznej, w której eksperci przedstawią charakterystykę grupy, jej potrzeby i relacje oraz części praktycznej, podczas której przedstawiciele i przedstawicielki  instytucji kultury z całej Polski zaprezentują dobre praktyki z zakresu współpracy z młodzieżą. Dodatkowo zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki młodzieży biorącej udział w projektach instytucji kultury, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa dotycząca ich doświadczeń.

Dodatkowo 22 listopada, zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym diagnozowaniu grupy odbiorców – młodzieży. Warsztat poprowadzi Bartek Lis, szczegółowe informacje znajdują się na dole strony.

Informacje praktyczne

  • Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
  • Termin: czwartek, 21 listopada 2019, g. 10:00-15:00
  • Koszt: bezpłatne
  • Adresat: pracownicy instytucji kultury (m.in. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury) przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy akademiccy, osoby zajmujące się na co dzień tematyką edukacji i aktywizacji kulturalnej
  • Zapisy: Wszystkie miejsca na wydarzenie zostały już zarezerwowane!
  • Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Informacje: 61 647 7622 lub anna.gruszka[at]bramapoznania.pl

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Forum Edukatorów Muzealnych. 

Cykl Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Odbiorcy instytucji kultury. Młodzież należy do cyklu Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Organizowane przez Bramę Poznania seminaria z cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury poświęcamy różnym grupom odbiorców. Spotkania w gronie specjalistów pozwalają na wymianę doświadczeń i zgromadzenie wiedzy, którą chętnie chcemy się dzielić.

Do pobrania