Cykl Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Odbiorcy instytucji kultury. Obcokrajowcy – turyści zagraniczni, migranci należy do cyklu Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Organizowane przez Bramę Poznania seminaria z cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury poświęcamy różnym grupom odbiorców. Spotkania w gronie specjalistów pozwalają na wymianę doświadczeń i zgromadzenie wiedzy, którą chętnie chcemy się dzielić.

Do pobrania