dla osób z dysfunkcją słuchu dla osób z dysfunkcją słuchu
dostępne architektonicznie dostępne architektonicznie
Jakie rodzime gatunki roślin rosną na terenie Ostrowa Tumskiego od zarania dziejów?

Wspólnie przyjrzymy się roślinom, które dawni mieszkańcy poznańskiej wyspy katedralnej wykorzystywali do różnych celów – kulinarnych, leczniczych, przemysłowych czy obrzędowych. Jednocześnie przyjrzymy się obecnym tam archeofitom, czyli gatunkom obcym, zawleczonym.

Następnie porównamy współczesną oraz dawną florę tego terenu i postaramy się zrozumieć, jakie znaczenie ma dzisiaj ochrona roślin rodzimych, czy jest w ogóle możliwa, a wreszcie: co możemy zrobić dla bioróżnorodności w czasach globalizacji, masowej turystyki i kryzysu klimatycznego, który wpływa na wszystkie ekosystemy.

W ramach ochrony dziedzictwa przyrodniczego stworzymy Lokalny Bank Nasion, które zbierzemy podczas spaceru po okolicy. Nasiona zabezpieczymy, opiszemy i umieścimy w „banku”, którego ideą będzie zapis archeobotaniczny Ostrowa Tumskiego i doliny Cybiny z 2022 roku. Nasz lokalny bank będzie projektem długofalowym, otwartym na zbieraczy nasion przez cały rok. Dodatkowo z banku będzie można otrzymać nasiona do własnych upraw.

 

Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne architektonicznie.

 

Informacje praktyczne:

  • Prowadzenie: Sara Grolewska, Anna Gruszka / Dziewczyny w Naturze
  • Start: Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa (ul. Ostrówek)
  • Koszt: bezpłatne
  • Zapisy: dziewczynywnaturze@gmail.com

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.”