dla osób z dysfunkcją słuchu dla osób z dysfunkcją słuchu
dostępne architektonicznie dostępne architektonicznie

Barwierstwo naturalne to ekologiczna i zapomniana technika barwienia tkanin przy pomocy roślin, która dziś może stać się alternatywą dla szkodliwego przemysłu modowego.

W ramach warsztatów uczestniczki i uczestnicy poznają najprostsze techniki barwienia naturalnego przy pomocy dzikich roślin. Wspólnie pofarbują tkaninę, a następnie namalują swoje artystyczne dzieła, korzystając z farb przygotowanych z roślin bytujących na terenie ogrodu EOD. Każda osoba wykona także niezbędne do malowania narzędzia roślinne pędzelki.

Podczas warsztatów zwrócimy uwagę na to, że sama przyroda daje ogromne możliwości do zabawy i jest pierwszym źródłem wszelkich wynalazków, a działania warsztatowe są całkowicie ekologiczne i nie generują odpadów. Uczestnicy i uczestniczki poznają kilka podstawowych roślin lokalnych, które używano od wieków w przemyśle barwierskim oraz sztuce.

Spotkanie odbywa się dwa razy, o 12:00 oraz 14:30 w Eksperymentalnym Ogrodzie Dziedzictwa
(wejście od ul. Ostrówek).

Prowadzenie: Sara Grolewska, Anna Gruszka / Dziewczyny w Naturze

Uwaga: BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym, poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Więcej o projekcie „Brama otwarta na rzekę”

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.”

Cykl Rzeka Żywa 2022

DZIECI KWIATY – malujemy roślinami należy do cyklu Rzeka Żywa 2022

Temat rzeki jest nam bardzo bliski, dlatego w tym roku cykl Rzeka Żywa dotyczy projektu „Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”.

Naszym celem jest stworzenie warunków do edukacji poprzez doświadczanie i przebywanie blisko rzeki. Projekt ma charakter partnerski i realizowany jest wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.