Zapraszamy na rodzinny spacer nad Cybiną!

Spotkanie będzie prowadzone w formule opowieści/baśni wokół rzeki. W trakcie wydarzenia będziemy bawić się i sensorycznie doświadczać otaczającej nas przyrody.

Prowadzenie: Natalia Adamczyk

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY.

Aby zapisać się na to wydarzenie, prosimy wysłać wiadomość pod adres: wydarzenia@bramapoznania.pl.

Cykl Rzeka Żywa 2022

Zabawa po brzegi należy do cyklu Rzeka Żywa 2022

Temat rzeki jest nam bardzo bliski, dlatego w tym roku cykl Rzeka Żywa dotyczy projektu „Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”.

Naszym celem jest stworzenie warunków do edukacji poprzez doświadczanie i przebywanie blisko rzeki. Projekt ma charakter partnerski i realizowany jest wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.