dla osób z dysfunkcją słuchu dla osób z dysfunkcją słuchu
dostępne architektonicznie dostępne architektonicznie

Rośliny i ich losy dokumentowane są od wieków za pomocą zielników.

Historia zielników jest szalenie ciekawa, a jednocześnie mało znana. Co istotne, to właśnie one są często jedynym dowodem tego, że dane gatunki roślin występują na danym terenie w określonym czasie. Nabiera to szczególnego znaczenia zwłaszcza w czasach gwałtownej utraty bioróżnorodności, którą obserwujemy na przestrzeni ostatnich dekad.

Zapraszamy na warsztaty tworzenia zielników na bazie lokalnie występujących dzikich roślin. Podczas spotkania uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak profesjonalnie wykonać zielnik, oraz wybiorą się na spacer w poszukiwaniu ciekawych okazów lokalnych ziół.

Spotkanie odbywa się dwa razy, o 12:00 oraz 14:30 w Eksperymentalnym Ogrodzie Dziedzictwa
(wejście od ul. Ostrówek).

Celem warsztatów będzie zarówno uwiecznienie aktualnego charakteru gatunkowego Ostrowa Tumskiego oraz doliny Cybiny, jak i edukacja na temat lokalnych ziół leczniczych i wykorzystywanych w kulturze ludowej roślin magicznych.

Prowadzenie: Sara Grolewska - Dziewczyny w Naturze.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY.

Liczba uczestników jest ograniczona. Aby zapisać się na to wydarzenie, prosimy wysłać wiadomość pod adres: dziewczynywnaturze@gmail.com.

Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym, poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

WIĘCEJ O PROJEKCIE „BRAMA OTWARTA NA RZEKĘ”

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu  realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.”

Cykl Rzeka Żywa 2022

Zielnik Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa należy do cyklu Rzeka Żywa 2022

Temat rzeki jest nam bardzo bliski, dlatego w tym roku cykl Rzeka Żywa dotyczy projektu „Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”.

Naszym celem jest stworzenie warunków do edukacji poprzez doświadczanie i przebywanie blisko rzeki. Projekt ma charakter partnerski i realizowany jest wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.