Zapraszamy na warsztaty rzemieślnicze, na których poznamy tajniki naturalnego farbowania tkanin!

Na warsztatach będziemy farbować tkaniny lniane i bawełniane, a także próbki tkanin z konopii, pochodzące z drugiego obiegu. Surowce (lokalne rośliny barwiarskie: kwiaty, zioła, liście) pozyskamy w najbliższym otoczeniu Wartostrady i Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej. Nauczymy się technik farbowania tekstyliów wywodzących się z wczesnośredniowiecznej Polski. Każdy z uczestników(czek) warsztatów, z pomocą prowadzących, nauczy się w praktyce barwienia naturalnego. Warsztatowicze otrzymają niezbędne narzędzia i wiedzę techniczną konieczną do wykonania prac.

Prosimy o przyniesienie starych koszulek z naturalnych włókien, które będziemy farbować podczas warsztatów.

 

Informacje praktyczne:

Termin: 2 i 3 maja o godz. 11.00

Miejsce: amfiteatr Bramy Poznania, ul. Gdańska 2

Dostępność: Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym, poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Uczestnicy: Osoby dorosłe i dzieci (osoby poniżej 12 roku życia zapraszamy z opiekunami). Limit osób: 20

Zapisy: warsztaty.mamyrzeke@gmail.com

 

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.