Zapraszamy na warsztaty rzemieślnicze, na których poznamy tajniki nadwarciańskiej kultury ceramicznej!

W nawiązaniu do związanej z ceramiką tradycji kulturowej nadwarciańskich terenów Poznania, uczestnicy(czki) będą przygotowywać własne przedmioty z gliny, które następnie zostaną wypalone w specjalnym piecu. Wykorzystamy rośliny do wykonania stempli, które ozdabiać będą gliniane naczynia. Podczas warsztatu poznamy podstawowe techniki ręcznego modelowania gliny i zdobienia prac ceramicznych. Każdy uczestnik(czka), niezależnie od umiejętności, będzie mógł wykonać autorską ceramikę według własnego pomysłu.

 

Informacje praktyczne:

Termin: 2 i 3 maja o godz. 11.00

Miejsce: amfiteatr Bramy Poznania, ul. Gdańska 2

Dostępność: Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym, poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Uczestnicy: Osoby dorosłe i dzieci (osoby poniżej 12 roku życia zapraszamy z opiekunami). Limit osób: 20

Zapisy: warsztaty.mamyrzeke@gmail.com

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.