26 marca od godziny 19.30 fasada Bramy Poznania ICHOT zostanie rozświetlona projekcją prac artystów, grafików i motion designerów solidaryzujących się z narodem ukraińskim w czasie agresji ze strony Rosji.

Do tej pory do akcji włączyło się ponad 130 artystów, zarówno z Polski jak i zza granicy.

Jeśli tworzysz: plakaty, grafiki, animacje 2D/3D, które uzewnętrzniają Twoją solidarność z Ukrainą, zachęcamy do podesłania swoich prac na: daromix.mapping@gmail.com

[UA]

26. Березень з 19:30 фасад Brama Poznania ICHOT буде освітлено проекцією робіт художників, графіків та моушн-дизайнерів, які виявляють солідарність з українським народом під час агресії з боку Росії.

Наразі до акції приєдналися понад 130 учасників, як з Польщі, так і з-за кордону.

Якщо ви створюєте: плакати, графіку, 2D/3D анімацію, які демонструють вашу солідарність з Україною, ми заохочуємо вас надсилати нам свої роботи за адресою:daromix.mapping@gmail.com

[EN]

On March 26, from 7.30 p.m., the façade of the ICHOT Porta Posnania will be illuminated by a projection of works by artists, graphic designers and motion designers in solidarity with the Ukrainian people during the aggression from Russia.

If you create: posters, graphics, 2D/3D animations that externalize your solidarity with Ukraine, we encourage you to send us your works to: daromix.mapping@gmail.com