Seminarium to spotkanie osób, które (zawodowo, z pasji, z wyboru) związane są z szeroko pojętą edukacją w obszarze kultury i dziedzictwa. Tegorocznym tematem są herstorie. Wystąpienia obejmować będą zarówno rozważania teoretyczne, jak i refleksje płynące z analizy studiów przypadku z zakresu wystawiennictwa, turystyki, edukacji czy animacji społecznej.

Grono pracowników(czek) akademickich, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i społeczników (czek) poprowadzi nas przez meandry uprawiania herstorii. Na czym ona polega? Najkrócej ujmując (za L. Marzec) to gromadzenie wiedzy o kobietach - źródeł historycznych, materiałów oraz używanie ich przy interpretacji procesu historycznego - a także opowiadanie jej z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi. 

____
Grafika na fioletowym tle promująca wydarzenie SEMINARIUM ODBIORCY INSTYTUCJI KULTURY. Po lewej stronie znajduję się wielka, czarna litera K i cztery czarne półkola. Półkola układają się od najmniejszego do największego, przypominają rozchodzące się fale dźwiękowe.
Widoczne są daty 29-30 listopada oraz informacja o formie online. 

 

 

Szczegóły/program wydarzenia/prelegenci