Jakie znaczenie miała kuchnia i stół w podróżach polskich dyplomatów renesansowych? Czy stół był miejscem, gdzie uprawiano wielką politykę, nawiązywano cenne przyjaźnie i manifestowano status władców? Jak wyglądała jadalnia polskiego posła i kardynała w Rzymie? Stenisław Reszka i Tomasz Treter, dwaj wielkoposcy duchowni, mieli okazję osobiście przekonać się o tych kwestiach podczas swoich wieloletnich pobytów we Włoszech. Z kart dziennika podróżnego oraz listownej korespondencji, spisanych przez autorów w drugiej połowie XVI wieku, wyłania się świat polsko-włoskiej dypolomacji od kuchni. Jej kulisy poznamy podczas prelekcji w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają sie po hasłem "Smaki dziedzictwa".

Wykład poprowadzi Dawid Barbarzak, wieloletni przewodnik Bramy Poznania, literaturoznawca, badacz kultury staropolskiej.