Zapraszamy na wspólną inwentaryzację Ostrowa Tumskiego, Warty i Cybiny pod kątem hałasu. Poruszymy zagadnienia związane z hałasem oraz jego wpływem na rozwój miast. Podczas spaceru wykonamy pomiar natężenia hałasu i będziemy wskazywać jego źródła. Zwrócimy uwagę na nasze relacje z otoczeniem oraz na problem hałasu w mieście. Spacer pomoże nam dostrzec zjawisko zanieczyszczenia krajobrazu dźwiękowego.

Prowadzący: Robert Kalak – specjalista ds. ochrony środowiska i biotechnologii, zawodowo zajmujący się opracowywaniem raportów o środowisku, wykonywaniem analiz akustycznych i pomiarów hałasu w środowisku. Miłośnik przyrody, aktywnie działający na rzecz jej ochrony m.in. w ramach Koalicji ZaZieleń Poznań, stowarzyszenia Prawo do Przyrody oraz jako wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. środowiska. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

 

Start: godz. 18.00, Amfiteatr Bramy Poznania

Czas trwania: 60 minut

Wiek: bez ograniczeń. Osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką dorosłych.

Liczba uczestniczek/uczestników jest ograniczona. Obowiązują zapisy mailowe: wydarzenia@pcd.poznan.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby biorące udział w spacerze mają obowiązek dostosować się do aktualnych wymogów epidemicznych.

Cykl Rzeka Żywa 2021

Hałas w krajobrazie nadrzecznym Poznania należy do cyklu Rzeka Żywa 2021