Publikacja zawiera referaty teoretyków, specjalistów, badaczy i praktyków, których wystąpienia miały miejsce podczas seminarium. Szczególną część stanowi baza dobrych praktyk - skupiająca prezentacje projektów pracy z młodzieżą w instytucjach kultury z całego kraju. Tę część współtworzą koordynatorki poszczególnych działań, dlatego często wybrzmiewają w niej osobiste doświadczeń. Uważamy, że to ogromna wartość.

   

  W pierwszej części publikacji prof. Marek Krajewski próbuje scharakteryzować grupę odbiorców jaką jest młodzież a także odpowiedzieć na pytania: czy młodzież uczestniczy w kulturze, jak uczestniczy, a jeżeli nie jest aktywnym odbiorcą, to jakie są tego przyczyny. A może młodzież nie uczestniczy tylko w kulturze tzw. instytucjonalnej? Nad tym zastanawia się prelegent dr Bartek Lis, który na podstawie swoich licznych badań prowadzonych wśród tej grupy zadaje także pytanie o umiejętność dostrzegania potrzeb i nawyków młodych przez tradycyjne ośrodki kultury. Kolejny tekst - autorstwa Przemysława Różańskiego - to przystępna analiza wpływu zmian kulturowo-społecznych na kondycję młodzieży i jakość relacji międzyludzkich, czy szerzej: z muzeami, teatrami, świetlicami.

   

  Dobre praktyki w instytucjach kultury to część, w której koordynatorki programów realizowanych z młodzieżą, czy młodzieży dedykowane opisują działania, przyglądając się tym samym zagadnieniom: genezie, przebiegowi, problemom, sukcesom itd. Do prezentacji projektów zaprosiliśmy Sylwię Bielicką z Muzeum Narodowego w Warszawie, Julię Janowską z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Annę Markowska,Martę Nowicką, Annę Ratkiewicz i Katarzynę Rukat z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Agatę Picheń-Kowalską z Muzeum Śląskiego w Katowicach i Annę Mieszałę z Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu.

   

  Zgodnie z zasadą "nic o nas bez nas" w publikacji zamieszczamy rozmowę z przedstawicielkami młodzieży biorącej udział w wyżej wymienionych projektach.

   

   

  • Tytuł: Młodzież / 2019 w instytucji kultury. Publikacja poseminaryjna cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”
  • Redakcja: dr Monika Herkt, Anna Mieszała
  • Korekta: Karol Francuzik
  • Projekt graficzny: Martyna Marcinkowska
  • Skład i łamanie: E-BIT, edyta@e-bit.pl
  • Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

   

  © Copyright CTK TRAKT
  Poznań 2020