W roku 2020 rozwijamy program „Witaj w Poznaniu”, proponując część szkoleniową dla nauczycielek i nauczycieli, do której prowadzenia zaprosiliśmy autorkę treści kart – Julię Karczewską.
Pierwsze szkolenie odbyło się w Bramie Poznania w lutym br., kolejne ze względu na pandemię koronawirusa zdecydowaliśmy się zrealizować w formie prezentacji i udostępnić online.


W kwietniu i maju na naszej stronie internetowej udostępnialiśmy prezentację, która była bankiem zagadnień, wiedzy i komentarzy autorki koncepcji merytorycznej kart. Kolejna prezentacja, którą przygotowaliśmy i jest dostępna do pobrania poniżej ma charakter praktyczny.


Prezentacja dostępna do końca czerwca 2020 r.

Polecamy także ciekawą rozmowę z autorką kart i prezentacji – Julią Karczewską – na temat edukacji dzieci z doświadczeniem migracji:

Rozmowa z Julią Karczewską

Cykl Witaj w Poznaniu!

Witaj w Poznaniu: materiały szkoleniowe_2 należy do cyklu Witaj w Poznaniu!

Cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek uczących języka polskiego jako drugiego.