UWAGA! Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wydarzenie zostało odwołane!

 

Kiedy ponad pięć lat temu Brama Poznania otwarła się dla zwiedzających, często padało z ich strony pytanie: A gdzie jest ta brama? Niektórzy dopatrywali się jej w Śluzie Katedralnej, inni szybko domyślili się, że Brama Poznania to nazwa metaforyczna. Jedni i drudzy mieli rację, bo w naszym centrum spotkamy zarówno bramy-symbole, jak i bramy zupełnie realne. O jednych i drugich opowiemy na ekspozycji, podczas specjalnej wycieczki tematycznej przygotowanej z okazji trzecich urodzin naszego centrum.

Czy bramy warownych grodów zamykały Piastów na obce wpływy, czy też otwierały możliwość bezpiecznej wymiany? Decyzja o chrzcie to niewątpliwie przekroczenie bramy do Europy, ale i zatrzaśnięcie za sobą pogańskich wrót. Opowiemy o biskupich murach Ostrowa oraz bramach lewobrzeżnego miasta. Przez wieki uchylały się one zmierzającym przez trakt królewski władcom, strzegąc przy tym niezależności rywalizujących z sobą miasteczek i osad, które tworzą dziś jedno miasto. Przyjrzymy się, jak Prusacy uczynili Twierdzę Poznań największą w Europie bramą chroniącą ich kraj, rozebraną po odzyskaniu niepodległości. Poznamy jeszcze raz ideę Bramy Poznania, która już od trzech lat otwiera trakt do grodu Przemysła dla wszystkich, którzy chcą przekroczyć jego bramy.

Spacer z przewodnikiem po multimedialnej ekspozycji wzbogacą fragmenty wystawy „UWAGA! Brama”, której autor, krytyk architektury Jakub Głaz powiedział: Brama to przede wszystkim wstęp do historii związanych z nią miejsc, ludzi, ich postaw i charakterów – otwartości lub izolacji. Dostrzec bramę i nie pomyśleć o tym, co się za nią kryje – to zobaczyć niewiele.

Zobacz więc, co jest za Bramą!