Duch czasu to oprowadzanie dla osób, które chciałyby spojrzeć na historię Ostrowa Tumskiego, najstarszej części Poznania, w szerokim kontekście. Pojęcie „duch czasu” pomoże nam zrozumieć przodków, ich myślenie i to, co nimi kierowało podczas podejmowania konkretnych decyzji. Zastanowimy się wspólnie, jakie było ich myślenie strategiczne. Jak zmieniło bieg historii? Każda epoka posiada swojego własnego i niepowtarzalnego „ducha czasu”. Wyrazem tego są ludzie i ich poglądy, wydarzenia i konsekwencje, wierzenia i życie społeczne, polityka, architektura. Podczas oprowadzania poznamy bogatą historię Ostrowa Tumskiego w kontekście ogólnej historii Europy.