Poznań i Gniezno to miasta istotne w polskiej historii: szczególnie dla dziejów chrześcijaństwa oraz początków państwowości. Jak układały się stosunki tych dwu miast, będących stolicami życia państwowego i kościelnego? Jakie podobieństwa, a jakie różnice dostrzegamy w ich dziejach? Co jedno miasto zawdzięcza drugiemu? Te i podobne problemy porusza wycieczka tematyczna. Przytoczone w niej historie ukazują, że mimo pozornej rywalizacji, Poznań i Gniezno to w istocie miasta bliźniacze, które odegrały wyjątkową rolę w dziejach Polski – i dalej ją odgrywają.