Zapraszamy na wystawę prezentującą postacie miejsca i wydarzenia tworzące wielowiekową historię poznańskich Żydów. To barwna i bogato ilustrowana opowieść o uczonych, społecznikach, mecenasach, przedsiębiorcach i artystach, których działalność wpłynęła na losy społeczności żydowskiej, pozostając w ścisłym związku się z dziejami miasta. Wystawa przybliża zachowane do dziś ślady obecności Żydów w Poznaniu, której gwałtowny kres przyniósł wybuch II wojny światowej.

 

Scenariusz: Maciej Moszyński.

Projekt graficzny: Anna Gruszka.

Wstęp wolny!