Zapraszamy do udziału w konferencji Śródka i Ostrów Tumski w poznaniu-społeczność i przestrzeń. Konferencja odbędzie się w dniu 15 listopada. 16 listopada uczestnicy konferencji ruszą na przechadzkę z przewodnikiem z cyklu Kino, kawiarnia i spacer... po Śródce i Ostrowie Tumskim. Organizatorem konferencji jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Radą Osiedla Ostrów Tumski — Śródka — Zawady — Komandoria.

 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie wystawa oraz przechadzka poświęcona zmianom dokonanym na Śródce i Ostrowie Tumskim w dwóch aspektach: społecznym i przestrzenno-funkcjonalnym.

 

Wstęp wolny!

 

 

Harmonogram

Piątek, 15 listopada 2019 r.

godz. 13:00

Otwarcie wystawy Śródka i Ostrów Tumski w poznaniu. Społeczność i przestrzeń

Przerwa kawowa

godz. 13:45

Rozpoczęcie konferencji, prowadzenie: Andreas Billert

13:45-14:10

Średniowieczne dzieje Śródki, czyli początki Poznania

Ewa i Paweł Pawlakowie, archeolodzy badający Śródkę

14:10-14:35

Śródka od późnego średniowiecza do zmian w latach 60. XX w.

Jan Kaczmarek, Prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

14:35-15:00

Rewitalizacja Śródki (lata 90. XX w. do dziś)

Anna Rybarczyk-Robak, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu

15:00-15:25

Aktywizacja turystyczna Ostrowa Tumskiego i Śródki. Retrospekcja

Bartosz Małolepszy, Zastępca Dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ok. 15:30 Poczęstunek i dalsze zwiedzanie wystawy

 

Sobota, 16 listopada 2019 r. , godz. 11:00-13:30

Przechadzka z przewodnikiem z cyklu Kino, kawiarnia i spacer... po Śródce i Ostrowie Tumskim.

Miejsce zbiórki: most biskupa Jordana

W programie: ul. Ostrówek, Rynek Śródecki - dawny ratusz, nieistniejąca południowa część targowa, klasztor Filipinów, kościół Św. Małgorzaty, dawny klasztor reformatów i kościół Św. Kazimierza, dawna szkoła elementarna, ul. Gdańska, Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Brama Poznania - przerwa na poczęstunek i projekcja krótkiego filmu, śluza katedralna, ul. Posadzego, Rezerwat Archeologiczny, ul. Lubrańskiego, plac przed Katedrą.

WIĘCEJ INFORMACJI