Wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Celem jubileuszowej wystawy Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest wskazanie tradycji, kierunków artystycznego rozwoju i perspektyw procesu dydaktycznego Wydziału. Poprzez pokazanie wybranych aspektów przeszłości chcielibyśmy pokazać tradycje stanowiące oparcie dla współczesnych koncepcji dydaktycznych. Kolejnym aspektem jest współczesność reprezentowana przez aktualnych pedagogów i przyszłość zakodowana w pracach studentów poszczególnych pracowni. Triada oparta o tradycję, współczesność i przyszłość wydaje się najprostszą, a przez to najbardziej komunikatywną konstrukcją pokazu.

Problemowy i koncepcyjny charakter wystawy ma na celu zaproszenie odbiorców do poznania specyfiki działań rzeźbiarskich, stawiania pytań, analizy i  rozważań na temat roli rzeźby we współczesnej przestrzeni kulturowej i miejskiej.

Zespół kuratorski: 
prof. dr hab. Wiesław Koronowski 
prof. dr Janusz Bałdyga, 
dr Rafał Górczyński