5 czerwca otwieramy ponownie Bramę Poznania dla zwiedzających, jednak wciąż kontynuujemy naszą działalność w internecie! 

Dla naszych odbiorców przygotowaliśmy propozycje spotkań z dziedzictwem online, które odbędą się w czterech obszarach tematycznych:

  1. interpretacji dziedzictwa,
  2. #dziedzictwadlaklimatu,
  3. akademii online,
  4. rodzinnego.

 

Wszystko to dziać się będzie za pośrednictwem naszych kanałów na Facebooku:

Interpretacja dziedzictwa

Czym jest interpretacja dziedzictwa? Opisem historii? Narzędziem edukacyjnym? A może romantycznym projektem ku pokrzepieniu serc?

Interpretacja dziedzictwa to cykl tematyczny poświęcony zgłębianiu zagadnienia interpretacji, które najczęściej definiowane jest jako aktywność edukacyjna, poprzez którą przekazywana/mediowana jest wiedza i doświadczenie przeszłości. W opinii innych, to proces komunikacji mający na celu stworzenie „emocjonalnej i intelektualnej więzi między zainteresowaniem i doświadczeniem odbiorcy a znaczeniem (przesłaniem) danego obiektu” (National Association for Interpretation). Jako sztuka przekazu, interpretacja narodziła się na przełomie XIX i XX wieku w amerykańskim środowisku osób i instytucji związanych z ochrona przyrody w parkach narodowych. Jak wyglądał jej rozwój? Jakie są współczesne wyzwania?

Zapraszamy na cykl składający się z wykładów, tekstów i najważniejszych książek poświęconych różnym sposobom odczytywania, wyjaśniania i przekazywania dziedzictwa.

#DziedzictwoDlaKlimatu

#DziedzictwoDlaKlimatu to hasło, którym definiujemy 2020 rok. Chcemy edukować, by łatwiej było wprowadzać zmiany większe i mniejsze, które w realny sposób pomogą chronić środowisko. Choć sytuacja jest wyjątkowo trudna, nie chcemy z tego planu rezygnować.

Poprzez nasze profile w mediach społecznościowych, szczególnie na stronie Bramy Poznania na Facebooku, będziemy szerzyć informacje związane z kryzysem klimatycznym, ale też pokazywać co każdy z nas może zrobić, by dbać o naszą planetę i nasze dziedzictwo.

Przez takie działania jak publikowanie ciekawych wykładów o tematyce ochrony środowiska i życia less waste chcemy budować świadomość społeczną problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza, globalne ocieplenie, wymieranie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt czy zanieczyszczanie środowiska.

Tematyce dziedzictwa dla klimatu poświęcony będzie również numer naszego rocznika “DZIKHI BIT”, który ukaże się w wersji papierowej oraz w wersji online na przełomie kwietnia i maja (również w angielskiej i rosyjskiej wersji językowej).

Naszym moralnym obowiązkiem jest dbanie o powierzone nam dziedzictwo, zarówno kulturowe jak i naturalne, dlatego chcemy propagować założenia naszego manifestu również online.

Więcej informacji: https://bramapoznania.pl/dziedzictwo-dla-klimatu

Akademia online

Wspólnie tworzymy opowieść o tym, co w stolicy Wielkopolski najważniejsze: o ludziach którzy stworzyli i nadal tworzą wyjątkowy charakter Śródki, Ostrowa Tumskiego, Starego Miasta,  XIX wiecznego  Śródmieścia, Jeżyc, Wildy, Łazarza i wielu innych miejsc.

Razem komentujemy, pokazujemy, badamy ich oblicze na różne sposoby: chcemy się spotykać na dyskusjach, prelekcjach, spacerach czy warsztatach, ale też opracowujemy wystawy, publikacje czy nagrania audio i video.

Zachęcamy do tego, abyśmy - pozostając w domach - wirtualnie wrócili do efektów naszych spotkań. Dlatego będziemy regularnie upowszechniać w internecie liczne publikacje powstałe w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Spotkajmy się przy nich wirtualnie, jak w swoistej “akademii online”.

Rodzinnie

W najbliższych dniach zaproponujemy działania online aktywizujące rodziny z dziećmi, ewentualnie możliwe do wykorzystania przez nauczycielki(nauczycieli) edukacji wczesnoszkolnej jako inspiracja do zadań zdalnych dla swoich uczniów i uczennic.

Poznański Szlak Legend dla Dzieci to oprócz książki "Koziołki, rury i czarcie ogony", folderu z zadaniami do rozwiązania podczas wizyty na szlaku (wszystko dostępne online na stronie www.szlaklegend.pl) także biblioteka audio, w której znajdują się nagrania 10 legend w formie bajarskich opowieści Katarzyny Jackowskiej-Enemuo.

Przygotowaliśmy pięć nagrań związanych z historią Poznania oraz rodzinne zadania-wyzwania (plastyczne, kreatywne, kulinarne, DIY) do zrealizowania w domu po odsłuchaniu legendy. 

Ponadto zaprosimy do skorzystania do wydanego przez nas Użytecznika „Z klocków”. Zamiast spaceru po mieście, proponujemy zbudowanie własnego fragmentu Poznania. W „Użyteczniku” dostępnym online znajdziecie krótką instrukcję obsługi jak zbudować poznańskie zabytki z klocków LEGO oraz zachętę do zgłębienia ich historii.

Użytecznik „Z klocków” to cykl zadań na temat kilku mniej znanych poznańskich zabytków, jak: Kościół Najświętszej Marii Panny, Pałac Mielżyńskich, Biblioteka Raczyńskich czy Cytadela oraz Dawne Domy Handlowe Alfa. Poznając zagadnienia z zakresu architektury, historii sztuki i lokalnego dziedzictwa, stawiamy pytania o krajobraz miasta i jego wyróżniające się elementy. Czym powinien cechować się dany obiekt, aby uznać go za ważny i zabytkowy?

Krajobraz miasta może być inspiracją do zabawy, niezwykłych poszukiwań, twórczych działań i artystycznych eksperymentów. Zapraszamy do działań z klocków!