Pokój Nauczycielski – online. Prezentowany poniżej warsztat w wersji filmowej przygotowaliśmy pod koniec roku szkolnego, jednak z premierą czekaliśmy do września. Nagrywając go, nie wiedzieliśmy jeszcze jak będzie wyglądała szkolna rzeczywistość. Dziś wiemy już trochę więcej. Uczniowie i uczennice wracają do szkół. Na jak długo – zobaczymy. Nasza propozycja filmowa tym razem dotyczy edukacji przyrodniczej. Wydaje nam się, że to strzał w dziesiątkę – zajęcia w terenie na pewno są bezpieczniejsze niż te odbywające się w zamkniętym pomieszczeniu, a po miesiącach nauki online –  nawet wskazane i polecane.

Rozwijany przez nas temat edukacji przyrodniczej w centrum zainteresowania stawia dziecko-badacza, które doświadcza, obcuje, współistnieje z naturą. Omawiamy także hasło „zespołu deficytu natury”, a także związek edukacji przyrodniczej z ekologiczną. Autorka, omawiając nauczanie zintegrowane, zwraca uwagę na to, jak łatwo układa się edukacja przyrodnicza, realizowana poprzez wyjścia małe i duże, z innymi „częściami składowymi” edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na końcu zapraszamy do odwiedzenia konkretnych, przyrodniczo atrakcyjnych miejsc w Poznaniu.

Materiał w całości zaplanowała i przygotowała Natalia Adamczyk*, która do tej pory spotykała się z Państwem w sali warsztatowej i inspirowała do korzystania z nowych metod edukacyjnych. Oto, co przygotowała w ramach internetowej wersji szkolenia.

Zachęcamy do oglądania, dzielenia się wrażeniami i sugestiami z Biurem Edukacji edukacja[at]bramapoznania.pl, a my już myślimy, jak przygotować nasze kolejne spotkanie.

*Natalia Adamczyk – wieloletnia animatorka w obszarze sztuki dla dzieci, edukatorka w Bramie Poznania, nauczycielka oraz twórczo nieposkromiona wizjonerka.

Materiały online dostępne do 22 września 2020 roku.

Czas trwania: 2 godziny.

Koszt: bezpłatne