Zagadnienie wzajemnego stosunku religii i kultury, stanowi skomplikowaną i głęboko sięgającą sieć powiązań pomiędzy sposobem życia społeczeństwa a wierzeniami i duchowymi wartościami, przyjętymi przez społeczność jako ostateczne reguły życia i najwyższy wzór postępowania dla jednostki i społeczeństwa.

O wierzeniach i gruncie, na którym wyrosło chrześcijaństwo nie można mówić bez kontekstu kulturowego. Zwyczaje i obyczaje powstałe na ich podłożu, przenikają życie codzienne, zarówno mieszkańców średniowiecznego grodu jak i współcześnie żyjących na tych terenach.

W trakcie oprowadzania zaprezentowane zostaną zmiany, które nastąpiły przez wieki w obszarze wierzeń i religii oraz tradycje, które były zapoczątkowane przed wiekami oraz to w jaki sposób było możliwe ich przetrwanie do dziś.

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY.

Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 61 647 76 34.
Limit uczestników_czek wynosi 25 osób.

Cykl XXXI Europejskie Dni Dziedzictwa

„Pieśń świętojańska. Wierzenia dawniej i dziś” należy do cyklu XXXI Europejskie Dni Dziedzictwa