W Bramie Poznania, pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, pracujemy wytrwale by zasłużyć na miano instytucji dostępnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Staramy się, by oferta programowa, ekspozycja, a także sam budynek dawały im poczucie komfortu i bezpieczeństwa, satysfakcjonującą więź z ludźmi oraz możliwość rozwijania zainteresowań. Swoimi doświadczeniami chcielibyśmy podzielić się ze wszystkimi zainteresowanymi tematyką wzajemnych relacji pomiędzy grupami o szczególnych potrzebach edukacyjnych a instytucją kultury.

Podczas seminarium staraliśmy się odpowiedzieć na m.in. następujące pytania:

  • Jakie jest miejsce osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) w przestrzeni kulturowej?
  • Jaka jest specyfika funkcjonowania OzNi w sferze poznawczej, społecznej, emocjonalnej i motorycznej?
  • W jaki sposób OzNI spędzają czas wolny i czy chętnie zaglądają do instytucji kultury?
  • Jaką rolę pełnią instytucje kultury w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjnych i społecznych?
  • Jak skomponować tzw. tekst łatwy do czytania?

Cykl Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Odbiorcy instytucji kultury: Goście z niepełnosprawnością intelektualną należy do cyklu Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury

Organizowane przez Bramę Poznania seminaria z cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury poświęcamy różnym grupom odbiorców. Spotkania w gronie specjalistów pozwalają na wymianę doświadczeń i zgromadzenie wiedzy, którą chętnie chcemy się dzielić.