Warsztat zarówno dla osób zupełnie zielonych,
jak i posiadających już pewną botaniczną wiedzę.

Będziemy wędrować w okolicy Bramy Poznania i przyglądać się roślinom poznamy kilkadziesiąt gatunków łąkowych, mokradłowych, ruderalnych i segetalnych.

Każda z roślin ma określone upodobania i możliwości, więc jej obecność może nam powiedzieć wiele na temat warunków panujących w danym miejscu i jego historii. Dzikie rośliny mogą nam też wskazać, w jakim kierunku możemy dane miejsce zagospodarować z poszanowaniem żyjącej w nim już przyrody.

Prowadzenie: Marta Jermaczek-Sitak

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY // BRAK WOLNYCH MIEJSC.

Cykl Rzeka Żywa 2022

Co mówią rośliny? należy do cyklu Rzeka Żywa 2022

Temat rzeki jest nam bardzo bliski, dlatego w tym roku cykl Rzeka Żywa dotyczy projektu „Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”.

Naszym celem jest stworzenie warunków do edukacji poprzez doświadczanie i przebywanie blisko rzeki. Projekt ma charakter partnerski i realizowany jest wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.