W pobliżu Bramy Poznania stworzyliśmy ścieżkę przyrodniczą prowadzącą Wartostradą w północnym kierunku, wzdłuż rzeki Cybiny.

To teren dzikiej natury, w którym jak w soczewce można zaobserwować zależności ekologiczne, zmiany klimatyczne czy efekty działalności człowieka. Ścieżka będzie prowadziła przez około 12 oznakowanych punktów-przystanków, z których każdy będzie poruszał inne zagadnienie związane z nadrzecznym ekosystemem. Tematy poszczególnych punktów dotyczyć będą bioróżnorodności, korytarza ekologicznego, antropopresji czy historii Cybiny. Przyjrzymy się również okolicznym drzewom, terenom podmokłym, zwierzętom czy przylatującym tu ptakom.

Trasa będzie miała długość około 2 km.

Uczestnicy i uczestniczki ścieżki będą mieli do dyspozycji plecaki wypożyczane w Bramie Poznania, w których znajdą się zeszyty zadań oraz pomoce takie jak lupy, miarki czy lornetki. Dzięki nim poznawanie nadrzecznej fauny i flory będzie jeszcze ciekawsze.

Prowadzenie: Ligia Nowakowska (Poznańskie Centrum Dziedzictwa)

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY // BRAK WOLNYCH MIEJSC.

 

Więcej o Ekologicznej Ścieżce Edukacyjnej

Cykl Rzeka Żywa 2022

Rodzinny spacer z przewodniczką wzdłuż Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej należy do cyklu Rzeka Żywa 2022

Temat rzeki jest nam bardzo bliski, dlatego w tym roku cykl Rzeka Żywa dotyczy projektu „Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”.

Naszym celem jest stworzenie warunków do edukacji poprzez doświadczanie i przebywanie blisko rzeki. Projekt ma charakter partnerski i realizowany jest wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.