dla osób z dysfunkcją słuchu dla osób z dysfunkcją słuchu
dostępne architektonicznie dostępne architektonicznie

W Noc Świętojańską zapraszamy
do Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa!


W trakcie pierwszej części spotkania usiądziemy w kręgu przy zapalonych świecach i porozmawiamy o symbolicznych i ważnych w naszej kulturze roślinach związanych z obrzędami Nocy Świętego Jana. Następnie podczas spaceru ziołowego wspólnie poszukamy i nazbieramy wspomnianych przez uczestniczki roślin i zapleciemy z nich wianki, które na zakończenie spotkania spuścimy na rzece Cybinie.

Spotkanie odbywa się dwa razy, o godzinie 17:00 oraz 19:00 w Eksperymentalnym Ogrodzie Dziedzictwa
(wejście od ul. Ostrówek).

Warsztat jest dedykowany wszystkim zainteresowanym dorosłym kobietom oraz seniorkom, które mają doświadczenie z obrzędami Nocy Świętego Jana lub nie mają żadnej wiedzy na ten temat. Prowadzenie: Sara Grolewska, Anna Gruszka / Dziewczyny w Naturze.

Zapisy: dziewczynywnaturze@gmail.com
Limit uczestników: 15 osób [BRAK WOLNYCH MIEJSC!]
Czas trwania: 1,5-2 godziny

Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym, poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE „BRAMA OTWARTA NA RZEKĘ”

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.