Ekościeżka w środku miasta? Teraz to możliwe!

Zapraszamy do bliższego poznania Cybiny i jej ekosystemu podczas zwiedzania Ekościeżki.

Przed Wami 12 przystanków, z których każdy porusza inny rzeczny temat. Poznacie, czym jest ogród permakulturowy, dlaczego mokradła są ważne, oraz nauczycie się rozpoznawać całe mnóstwo roślin i zwierząt, które tutaj żyją.

Do przejścia Ekościeżki niezbędny jest zeszyt zadań i plecak z pomocami takimi jak lupy i lornetki, który możecie odebrać w punkcie informacji Bramy Poznania. Jeśli macie trochę czasu, a żadna pogoda Wam niestraszna, ruszajcie w drogę!

Odbiorcy: dzieci w wieku 6-12 lat z opiekunami(kami), grupy szkolne i przedszkolne
Przebieg trasy: start w Bramie Poznania, wzdłuż Wartostrady w kierunku północnym do miejsca na ognisko w pobliżu Mostu Lecha
Długość trasy: ok. 1,5 km
Wypożyczania pakietów: przed wyruszeniem w drogę w punkcie informacji można pobrać plecak z zeszytem zadań oraz pomocami dydaktycznymi. Po odbyciu zwiedzania plecak i pomoce należy oddać do Bramy Poznania. Zeszyt zabieracie ze sobą.

Osoby indywidualne mogą wypożyczyć pakiet w godzinach otwarcia Bramy Poznania, najpóźniej 3 godziny przed zamknięciem instytucji.

Grupy szkolne i przedszkolne liczące od 20 do 50 osób mogą wypożyczać pakiet od wtorku do piątku o godz. 10:30. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerem tel. 61 647 7629, korzystając z e-maila rezerwacja@bramapoznania.pl, lub poprzez stronę www.bilety.pcd.poznan.pl/. Rezerwacja musi być dokonana na min. 1 dzień przed terminem wypożyczenia.

Wypożyczanie plecaka jest bezpłatne.

 

Regulamin Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej

 

Ekościeżka powstała w ramach projektu "Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu".

Partner Wiodący: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Partner: Poznańskie Centrum Dziedzictwa/Brama Poznania ICHOT
Lata realizacji projektu: 2020-2022
Całkowita wartość projektu: 1 267 394,00 PLN
Kwota dofinansowania: 836 105,59 PLN
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna