Zapraszamy na warsztaty Dzhikie gary, podczas których wspólnie przygotujemy potrawy na bazie lokalnych roślin znalezionych nad Cybiną.

Warszat odbywa się z okazji otwarcia Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej w ramach projektu „Brama otwarta na rzekę”. Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami, młodzież oraz osoby dorosłe. Spotykamy się o 12:00, oraz 14:30 w Eksperymentalnym Ogrodzie Dziedzictwa (wejście od ul. Ostrówek). Warsztaty odbędą się dwukrotnie.

W ramach spotkania udamy się na spacer etnobotaniczny podczas którego oznaczymy i zbierzemy gatunki jadalne takie jak mniszka, pokrzywę, czosnaczek. Zobaczymy w jakich miejscach rośliny jadalne mają swoje stanowiska i ile ich
jesteśmy w stanie zliczyć. Opowiemy przy tym o tradycji i związkach człowieka z dzikimi roślinami. Po zbiorach roślin przygotujemy dania dzikiej kuchni na podstawie przedwojennych przepisów z książek kucharskich.

 

Termin: 30 kwietnia 2022 r. godz. 12:00 i 14:30

Miejsce: Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa (przy Bramie Poznania; wejście od ul. Ostrówek)

Dostępność: Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym, poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Uczestnicy: Osoby dorosłe i dzieci (osoby poniżej 12 roku życia zapraszamy z opiekunami). Limit osób: 20

Zapisy: dziewczynywnaturze@gmail.com

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.