Zapraszamy na spacer, podczas którego wspólnie poznamy dziedzictwo przyrodnicze Ostrowa Tumskiego, Warty i Cybiny. Rozpoznamy gatunki ptaków po wydawanych odgłosach, zwrócimy uwagę na ptaki występujące naturalnie w krajobrazie naszego kraju i z nim kojarzone. Obserwacje będą prowadzone podczas  spaceru wzdłuż doliny rzek Warty i Cybiny.

Prowadzący: Robert Kalak- specjalista ds. ochrony środowiska i biotechnologii, zawodowo zajmujący się opracowywaniem raportów o środowisku, wykonywaniem analiz akustycznych i pomiarów hałasu w środowisku. Miłośnik przyrody, aktywnie działający na rzecz jej ochrony m.in. w ramach Koalicji ZaZieleń Poznań, stowarzyszenia Prawo do Przyrody, oraz jako wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. środowiska. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Spacery odbędą się o dwóch porach dnia: godz. 9.00 i 18.00

Czas trwania: 60 minut

Wiek: bez ograniczeń. Osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką dorosłych.

Liczba uczestniczek(ków) jest ograniczona. Obowiązują zapisy na maila: wydarzenia@pcd.poznan.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby biorące udział w spacerze mają obowiązek dostosować się do aktualnych wymogów epidemicznych.

Cykl Rzeka Żywa 2021

Ptasie melodie w krajobrazie nadrzecznym Poznania należy do cyklu Rzeka Żywa 2021