Lokalna planeta

Czym jest ósmy kontynent? Ile milionów gatunków organizmów odkryto, a na ile szacuje się ich liczbę? Mieszkaniec, którego kraju wykorzystuje rocznie średnio 4, a którego 450 plastikowych torebek? Na jak długo wystarczyłaby energia słoneczna, która w ciągu doby dociera do Ziemi? Podczas zajęć poszukamy odpowiedzi na te i sporo innych pytań. Sprawdzimy też, jaki jest wpływ każdego z nas na planetę. To będzie prawdziwe ekologiczne wyzwanie!

Temat: nadrzeczne dziedzictwo przyrodnicze, instalacja artystyczna, poszukiwanie powiązań i współzależności, globalne skutki lokalnych działań.

Metody i formy: zabawy integracyjne, przeprowadzenie doświadczeń, zabawy ruchowe, obserwacja kierowana, praca problemowa, praca grupowa.

Rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00.

Uczestnicy(czki): uczniowie(ennice) klas I-VI szkoły podstawowej

Liczba uczestników(czek): maksymalnie 15 uczestników(czek) oraz 2 opiekunów(ki)

Terminy zajęć: zajęcia odbywają się w lipcu, od wtorku do piątku o godz. 10.30

Czas trwania: 90 minut

Miejsce zbiórki: w holu głównym Bramy Poznania

Miejsce zajęć: amfiteatr Bramy Poznania i łąka nad Cybiną

Koszt: 160 zł / grupa

Zajęcia odbywają się w obowiązującym reżimie sanitarnym.