Warsztaty Projektowania Permakulturowego

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach online z zakresu Projektowania Permakulturowego. W ich trakcie stworzymy wspólnie projekt Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa. Znajdą się w nim rośliny rosnące na tych terenach wiele wieków temu, a które nasi przodkowie używali w codziennym życiu. Projekt będzie podstawą do dalszych działań, które zakładają organizację ogrodu w sąsiedztwie Bramy Poznania. Więcej informacji na temat idei tego przedsięwzięcia można przeczytać tutaj: https://bramapoznania.pl/article/249/wrpo.

Organizatorem warsztatów jest Miasto Poznań i Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Jakie zagadnienia obejmują warsztaty?

Dzień pierwszy – 17.04.2021 godz. 12:00-15:00

1. Wstęp teoretyczny do projektowania permakulturowego:

- obserwacja wzorców w przyrodzie

- myślenie systemowe

- zasady etyczne kierujące permakulturą

- 12 zasad projektowania permakulturowego.

2. Proces projektowania na przykładzie naszego ogrodu:

-Oględziny działki wraz z tworzeniem mapy

-Zbieranie informacji o działce

- „Wywiad z klientem” – ustalenie oczekiwań wobec projektu

- Określenie kluczowych funkcji miejsca

- Wybór systemów i elementów

- Umiejscowienie poszczególnych elementów

 

Dzień drugi – 18.04.2021 godz. 15:00 – 17:00

1. Prezentacja pomysłów uczestników – tworzenie wspólnej wizji ogrodu

 

Ludzkość stanowi główną przyczynę niekorzystnych zmian, które obecnie obserwujemy w środowisku naturalnym. Jesteśmy tym samym ważną częścią poszukiwania rozwiązań powstałych problemów.

Nastąpi to jednak dopiero w momencie, w którym na nowo nauczymy się obserwować otaczający nas świat w sposób pozwalający dostrzegać i mądrze wykorzystywać powiązania pomiędzy poszczególnymi jego elementami. To właśnie jest głównym przesłaniem permakultury jako filozofii i całego systemu projektowania permakulturowego, które na nowo odkrywa to, co dla naszych przodków było oczywistym.

 

Dlaczego warto pójść permakulturową ścieżką?

Wydaje się, że produkcja żywności to ciężka praca w pocie czoła. Uciążliwe chwasty, coraz bardziej doskwierająca susza, rosnące ceny nawozów i środków ochrony roślin, wszechobecne choroby i coraz większe gradacje szkodników. W pakiecie mamy skutki uboczne w postaci ubożejącej bioróżnorodności, wyjaławiania gleb, zatruwania wód powierzchniowych i głębinowych oraz  postępującej degradacji środowiska naturalnego.

Wyobraź więc sobie system, w którym gleba z roku na rok staje się coraz żyźniejsza, wzrasta bioróżnorodność, z biegiem czasu nakłady pracy zmniejszają się, a plony wzrastają. Gęstość odżywcza plonów również jest z biegiem czasu coraz wyższa, wielokrotnie przewyższając wartością produkty, które obecnie znaleźć można na półkach sklepowych. Gospodarstwa same produkują dla siebie energię i nie wymagają wkładów z zewnątrz w postaci nawozów czy paliw kopalnych. Wszystko to jest możliwe dzięki dostrzeżeniu korzyści płynących z życia w zgodzie z naturą, w momencie gdy ludzie starają się ją zrozumieć, zamiast z nią walczyć. Już teraz możesz zrobić pierwszy krok aby się tego nauczyć!

 

Prowadząca: Marcelina Haremza– Absolwentka Ogrodnictwa specj. Kształtowanie Terenów Zieleni na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Doradca ogrodniczy. Projektantka ogrodów użytkowych i ozdobnych tworzonych w zgodzie z zasadami projektowania permakulturowego. Autorka bloga o tematyce permakulturowej Ogrodowa Alternatywa (www.ogrodowaalternatywa.pl).

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4. Edukacja ekologiczna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020."

Informacje organizacyjne

Termin: 17.04.2021 w godz. 12:00 – 15:00 oraz 18.04.2021 w godz. 15:00 – 17:00

Warsztaty odbędą się w dwóch częściach teoretycznej i praktycznej.

Tematyka: Warsztaty Projektowania Permakulturowego „Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa”

Sposób przeprowadzenia: online za pośrednictwem platformy Zoom

Sposób zapisu potencjalnych uczestników / uczestniczek na warsztaty: Wypełnienie formularza online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXiBmbrq6Hg1sIJeCBPIknFXTndfGSzlVphQqcczaWowWHig/viewform?usp=sf_link

Czynności niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach: Osoby, które zakwalifikują się do udziału (decyduje miejsce zamieszkania i kolejność zgłoszeń) otrzymają drogą mailową informacje organizacyjne wraz z  klauzulą informacyjną, którą należy podpisać i odesłać organizatorowi w formie skanu lub zdjęcia.

Link do transmisji online oraz materiały szkoleniowe dla uczestników / uczestniczek zostaną wysłane odrębnym mailem w dniu poprzedzającym warsztaty.

Koszt: Bezpłatne