Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury w 2018 roku odbyło się pod hasłem: Obcokrajowcy - turyści zagraniczni i migranci. Spotkanie podsumowaliśmy, jak co roku, wydając publikację. Praca składa się z referatów przygotowanych przez praktyków, teoretyków, warsztatowców, którzy wystąpili podczas seminarium, przybliżając różne aspekty tworzenia oferty dla obcokrajowców.

 

Merytoryczną część publikacji rozpoczyna tekst dr hab. Karoliny Buczkowskiej-Gołąbek. Autorka dokonuje w nim analizy zachowań i potrzeb turystów zagranicznych w obszarze turystyki kulturowej, przedstawia wewnętrzne zróżnicowanie tej grupy wynikające ze stopnia zaawansowania w uczestnictwo w kulturze. Badania i statystyki dotyczące migrantów i migrantek w Polsce oraz wskazówki jakie z nich płyną dla instytucji kultury opisuje dr Izabela Czerniejewska. Prof. Magdalena Banaszkiewicz omawia inicjatywy skierowane do obcokrajowców podjęte przez różne instytucje, zwracając szczególną uwagę na pułapki związane z multimedialnością wystaw i ekspozycji oraz zbytnim uniwersalizmem narracji i brakiem regularnych badań profilu odbiorców. O samych rodzajach badań i ich funkcjach pisze prof. Magdalena Florek. Instytucje kultury mogą przygotowywać się do goszczenia turystów zagranicznych czy migrantów także poprzez rozwój kompetencji międzykulturowych pracowników, o czym można przeczytać w tekście Dominiki Cieślikowskiej. Kolejny tekst, autorstwa Renaty Pernak, przenosi nas w świat multimedialny - konkretnie audioprzewodnika, który jest dość powszechnie wykorzystany w obsłudze gości z różnych stron świata.

 

Prezentację dobrych praktyk w instytucji kultury, poprzedza rozmowa Agnieszki Maciejewskiej z przedstawicielem mniejszości ukraińskiej, Ołeksijem Sokunem, który dzieli się z nami swoimi doświadczeniami i obserwacjami tego jak, obcokrajowcy włączają się w drugą kulturę, jak przygotowana jest oferta dla migrantów i czego w niej brakuje.

 

Ostatnia część publikacji to praktyczne inspiracje prosto z różnych instytucji kultury w Polsce - tę część przygotowały koordynatorki tych działań. Do prezentacji projektów dla turystów zagranicznych i migrantów zaprosiliśmy: Małgorzatę Waszczuk z Muzeum Historii Żydów POLIN, Izabelę Putz i Grażynę Matuszczak z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, Dorotę Piwowarczyk i Annę Mieszałę z Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu.

 

 

  • Tytuł: Obcokrajowcy – turyści zagraniczni, migranci / 2018 w instytucji kultury. Publikacja poseminaryjna cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”
  • Redakcja: dr Monika Herkt, Anna Mieszała
  • Korekta: Karol Francuzik
  • Projekt graficzny: Martyna Marcinkowska
  • Skład i łamanie: E-BIT, edyta@e-bit.pl
  • ISBN: 978-83-62415-54-0
  • Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 

© Copyright CTK TRAKT
Poznań 2020